Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. dubna 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle27. dubna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa30. dubna
14:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Zdeňka Vančurová, *1920
Pátek2. květnasv. Atanáše
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za zdárně provedenou operaci a májová pobožnost.
Sobota3. květnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Pecinová, *1919, po zádušní mši převoz na hřbitov do Zehub
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Prosba o Boží požehnání, zdraví i ochranu P. Marie pro živé a spásu pro + členy rodiny, + kmotry a duše v očistci. A prosba za milost osvícení pro dobrou volbu odpovídající profesní realizace i životního stavu.
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Antonii a Josefa Trávníčkovy a syna Ladislava Holého
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle4. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Jaroslavu Štilipcovu, manžela a syna a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2008
všeobecný:
Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
misijní:
Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.
národní:
Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla pomoc Ducha svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

My nejsme Matka Tereza

aneb proměněný šavlozubý tygr

Naším úkolem není být Matkou Terezou

V polovině října 2003 proběhlo blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost, která nemá obdoby. Starala se o ty, kteří byli odsunuti na okraj společnosti, těm nejposlednějším dokázala zajistit důstojný zbytek života. Její věhlas i dílo se rychle rozšířilo po celém světě. Mnoho lidí ji po zásluze obdivuje. Z mnoha kazatelen je dávána za vzor a příklad hodný následování. Jak ji ale následovat? Máme se všichni vrhnout na sociální činnost? To asi nebude to pravé.

S Matkou Terezou jsem se setkal osobně jen jednou. Když v listopadu 1984 (!) navštívila pražský kostel sv. Ignáce, kde jsem byl ministrantem. Z jejích slov a z jejího celého vystupování vyzařoval pokoj a radost, možná i přijetí. S jejími sestrami jsem se pak setkal ještě několikrát – v Praze, v Římě ale i v dalekém sibiřském Tomsku. Vždy jsem se setkal s tím samým: s pokojem, radostí a přijetím. Moc jsem nechápal důvody jejich vytrvalého optimismu a nasazení. A až na Sibiři jsem se od sester dozvěděl, že prvotním posláním řádu není dobročinná činnost, ale kontemplativní modlitba. A zde je myslím podstata věci. Kontemplace je totiž způsob modlitby, ve kterém člověk nazírá a prožívá Boží lásku. V síle prožité Boží lásky pak sestry tuto lásku předávají dále a jako „vedlejší produkt“ konají skutky, nad kterými mnozí lidé kroutí hlavou.

Odkaz Matky Terezy tedy není jen v její sociální činnosti. Její odkaz tkví v tom, že v síle prožívané Boží lásky nalezla (až ve svých čtyřiceti letech!) své životní i každodenní poslání a sama sebe. Tím, že svou tvář vystavovala Božímu láskyplnému pohledu mohla její tvář tuto lásku zrcadlit. Naším úkolem proto není být Matkou Terezou v tom smyslu, že bychom kopírovali její skutky. Naším úkolem je být právě tím, čím máme být my sami! Následovat Matku Terezu též můžeme v odvaze a ve způsobu, jakým své poslání realizovala ona.

Proměněný šavlozubý tygr

Je právě nedělní odpoledne, když píšu tento článek. Sedím u svého počítače, z inhalátoru vdechuji Vincentku a vyháním ze sebe chřipku. V místnosti můj syn na videu pozoruje dětský animovaný film „Doba ledová“, ve kterém pravěký mamut a lenochod zachraňují pravěké miminko, které chce lstí získat zlý šavlozubý tygr. Je to film o zradě a lásce.

O lásce, která ale dokáže proměnit, naplnit a nasměrovat a toho, kdo ji zakusí. (V této pohádce ošklivého šavlozubého tygra).

A o tom je myslím i celý život a život s Bohem. Ten, kdo se vydá cestou zakoušení Jeho lásky, ji může předávat dál. A to právě tím jedinečným způsobem určeným právě a jen jemu!

(Ignác Mucha)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby