Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. dubna 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle13. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý15. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za uzdravení
Středa16. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby žívé i zemřelé členy rodiny Sejkorovy
Pátek18. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota19. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle20. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2008
všeobecný:
Aby křesťané ve složitých situacích dnešní společnosti hlásali svým životem Kristovo vzkříšení jako zdroj naděje a pokoje.
misijní:
Aby budoucí kněží v mladých církvích byli více duchovně formováni k hlásání evangelia jejich národům.
národní:
Aby se pro mnohé rodiče stal prospěch rodiny přednějším, než výhodná pracovní místa.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vděčnost nás zahrnuje radostí a dodává nám sil

Spokojený může být  jen ten, kdo dokáže být vděčný!

Člověk se mnohdy chová tak, jako by měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvalují reklamní akce supermarketů. Okamžitě potřebuji všechno, co vidím. Koupím si cokoli, na co si právě vzpomenu. Hned musím uspokojit všechny své potřeby. Neumím si počkat.

Neschopnost čekat mi ale bere schopnost něco si užít. V dnešní době se velmi šíří nárokování - přesvědčení, že mám nárok na vše, co chci. A tam, kde převládá pocit nárokování pak už není žádné místo pro úžas, překvapení a následně pro vděčnost.

Spokojený v životě ale dokáže být jen ten člověk, který dokáže být vděčný.

Když se člověk naučí děkovat, najde si důvod ke spokojenosti!

Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost,  neustále protestovat a reptat? Když člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí děkovat i za malé věci, najde si tak důvod ke spokojenosti.

Nic jsme si na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Zbožnost je totiž pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen. (Bible 1 Tim 6,6-8)

Díky za moje tělo a nadání aneb rozluč se s iluzemi o sobě

Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět vlastní hodnotu. Není ale zrovna snadné být vděčný sám za sebe. Často v nás totiž vězí až příliš hluboko sklon k sebeodmítání. Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání, jiné možnosti.

Začneme-li ale pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme samozřejmě děkovat za to, co nám bylo darováno. Vděčnost vyžaduje zároveň i schopnost rozloučit se s vlastními iluzemi o tom, jaký bych měl být. Teprve pak dokážu děkovat za svůj způsob myšlení, za to, co prožívám, za své tělo, které možná neodpovídá ideálu krásy, ale v němž moje duše ráda přebývá. Vděčnost mě vede k životu v souladu se sebou samým a k hluboké radosti z toho, že jsem právě takový, jaký jsem.

Vděčnost proměňuje temnoty se rozjasní!

Vděčnost proměňuje můj život. Jakmile totiž někdo začne děkovat, začne hledět na život novýma očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti povede líp.“

Hledím-li na totiž svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane jinou chuť. Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí. Přibližuje mě k Bohu. O „veselém“ svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku modlit se následující večerní modlitbu: „Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak, jak jsem si přál já, ale tak, jak jsi to chtěl ty.“ Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehněvá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje.

Nepřestávejte Bohu děkovat. (Bible Kol 2,7)

Zpracováno podle knížek:

- Štěstí vděčnosti od Anselma Grüna;

- Na minutu s Karlem Herbstem - V Boží blízkosti;

- I dnes je den Boží od Wilfrida Stinissena,

(c) 2005-2023 Farnost Žleby