Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. března 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle16. březnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Úterý18. březnaÚterý Svatého týdne
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Jaroslav Jelínek *1915 (P. Stařík)
Středa19. březnaStředa Svatého týdne
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť (P. Brychta)
Čtvrtek20. březnaZelený čtvrtek
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední večeře Páně
Pátek21. březnaVelký pátek
Den přísného postu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka umučení Páně
Sobota22. březnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle23. březnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Svitákovy a Duškovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka a ten rod a rodinu Vebrovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhystředaod 16:15 (P.Brychta)
Žleby - faračtvrtek, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2008
všeobecný:
Aby byla chápána důležitost odpuštění a smíření mezi lidmi a národy a aby církev svým svědectvím šířila Kristovu lásku.
misijní:
Aby křesťané pronásledovaní pro evangelium posíleni Duchem svatým odvážně a otevřeně svědčili Božímu slovu.
národní:
Aby úsilí těch, kteří pracují na poli, požehnal Bůh také příhodným počasím.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Velikonoce - hlavní svátek roku

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt.

Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život.

Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě

Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu probouzet i druhé.

Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu svého strachu a rezignace, svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života.

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja...

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,

kde jsme ještě plni starostí,

abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...

Zpívejme Aleluja dnes ne proto,

abychom se radovali z klidu,

ale abychom našli útěchu v trápení.

Tak jako zpívali poutníci:

Zpívej, ale kráčej dál!

Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!

Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1)

(podle Anselma Grüna)

Rozloučení s Radovanem Lukavským

v úterý 18. 3. 2008 v 15.30 v katedrále sv. Víta

Dne 10. března 2008 zemřel ve věku 88 let herec prof. Radovan Lukavský.

Rozloučení se uskuteční při zádušní mši svaté v úterý 18. 3. 2008 v 15.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Všichni jsou zváni k účasti. Následný pohřeb se bude konat v rodinném kruhu.

V Národním divadle v Praze proběhne rozloučení s umělcem ve stejný den, tedy 18. března 2008, v 11 hodin dopoledne. (V naší farnosti bude za pana Lukavského sloužena mše svatá 25.3.2008 v 17:00 v kostele sv. Václava v Horkách.)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby