Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 30. prosince 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle30. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí31. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Děkovná eucharistická oběť
Úterý1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za mír a pokoj na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Novoroční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Novoroční eucharistická oběť
Pátek4. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby jako poděkování za 80 let života a Boží požehnání do dalších dní
Sobota5. ledna
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Jaroslav Joska, *1926
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Neděle6. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2008
všeobecný:
Aby církev více usilovala stát se viditelným společenstvím lásky, v němž se odráží vztah Otce, Syna a Ducha svatého.
misijní:
Aby se církev v Africe, připravující se na druhý Synod biskupů, stávala znamením a nástrojem smíření a spravedlnosti na kontinentu, který je poznačen válkou, vykořisťováním a chudobou.
národní:
Aby lidé v naší zemi měli sílu k naplňování svých dobrých předsevzetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Proč je kněz někdy titulován jako otec?

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mám chápat slova: ...A nikomu na zemi nedávejte jméno Otec, jediný je váš Otec, ten nebeský. ... (Mt 23). Děkuji za odpověď.

Apoštolové tím, že používají tohoto oslovení „dětí“ a „synů“ implikují, že se sami považují za jejich duchovní otce. Katolíci apoštoly v této věci následují a nijak neprotiřečí Písmu...

Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním

Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním: přišel, aby nám předal radostnou zvěst, že nás Bůh miluje, že Bůh je Láska. Miluje tebe, miluje mne a chce, abychom se milovali navzájem tak, jak on miluje každého z nás. Milujme ho!

Jak ho miloval Otec? Tím, že nám jej dal. Jak miloval Ježíš tebe a mne? Tím, že vydal svůj život – za tebe, za mne. Zemřel na kříži, protože nás miloval a chce, abychom se milovali tak, jak on miloval nás. Díváme-li se na jesle, vidíme, jak nás miluje něžnou láskou – tebe a mne, tvou rodinu, každou rodinu. Bůh nás miluje něžnou láskou…. To je vše, co nás přišel Ježíš naučit: něžnou lásku Boží. „Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ - Bible, Iz 43,1.

Bůh miluje tebe, Bůh miluje mne  a chce, abychom se milovali navzájem.

Bůh nás miluje něžnou láskou!

Matka Tereza

-----------------------------------------

Vánoční doba má své kouzlo, ale netrvá dlouho. Ježíšovo vtělení je však trvalou skutečností. A pro nás je celoživotním a každodenním úkolem spojovat svůj život s jeho životem, naší pozemskou skutečnost se skutečností Boží. Každá bohoslužba může k tomuto propojení vést, žádná bohoslužba by neměla být jen naším útěkem ze života.

(P.Aleš Opatrný)

------------------------------------------

Bůh je přístupný srdcím zcela prostým, která se vnoří do jeho důvěry...

Usilovat o dětství církve znamená probudit v ní ducha dětství. Tím je především prostota, dále důvěra srdce a úžas. Díky jemu mizí snaha šikovně proplouvat a kompromitovat druhé. Úřední vztahy se přemění ve vytváření společenství. Duch dětství nikým nemanipuluje, ani se nikoho nezmocňuje. Církev, byť vystavená zkouškám, se pak už nenechá spoutat smutkem a rezignací.

(Bratr Roger Schutz, Pustiny v srdci vydávají květ ,str87)

-------------------------------------------

Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha.

(Hildegard von Bingen)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby