Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. prosince 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra a jeho otce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí24. prosinceŠtědrý den
BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť s hranými vánočními písněmi
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Úterý25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Vánoční eucharistická oběť
Středa26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční eucharistická oběť
Sobota29. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a Holovu
Neděle30. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2007
všeobecný:
Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje.
misijní:
Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
národní:
Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Umění přijímat dary

Aneb všechno si zařídím sám

Poděkovat dokáže jenom ten, kdo umí přijímat dary. Schopnost dát se obdarovat dnes ovšem připadá lidem stále obtížnější.

Mnozí se totiž domnívají, že všechno je třeba si zasloužit. Jsou přesvědčení,

že dar si musí zasloužit: svou snahou splnit dárcovo očekávání.

Jsou přesvědčeni, že si jej vyslouží teprve patřičným výkonem. Člověk, který se domnívá, že si všechno musí udělat sám, se však stěží zmůže na vděčnost.

Potřebuje si nejprve znovu osvojit postoj přijímajícího.

Přijímání ovšem předpokládá

postoj prázdnoty a otevřenosti.

Ten, kdo si všechny své potřeby plní sám,

nedokáže už nic přijmout od druhého.

Do plné číše vína se nedá dolévat.

Mnozí trpí pod tlakem dojmu,

že jejich číše musí být

po celý čas až po okraj plná.

Jenže v takovém případě nejsou schopni

přijmout zázrak lásky,

kterým je touží obdarovat někdo jiný.

(Anselm Grün)

Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem

Bůh se vtělil.

Daleké se stalo blízké.

Bůh se stal dítětem.

Nyní už nemám strach.

Je-li Bůh dítětem

položeným tam

na slámě v jeskyni,

pak mi už nic

nenahání strach.

Strach mohu mít

z čehokoliv,

ale ne z dítěte.

Z dítěte, které hladím

a které se ke mně vine.

Už nemám strach.

Jedinou námahu,

kterou musím vynaložit, je věřit.

Věřím-li, pokračuji tím v procesu,

kterým Ježíš - dítě přichází na svět.  (Carlo Carretto)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby