Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. prosince 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Úterý4. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa5. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Bratčičeneděleod 16:30
Žleby - farastředaod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2007
všeobecný:
Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje.
misijní:
Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
národní:
Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

ADVENT

MISSALE ROMANUM AD 1622 - archiv farnosti Potěhy - poprvé zveřejněno

(c) 2005-2023 Farnost Žleby