Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 11. listopadu 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý13. listopadusv. Anežky České
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa14. listopadu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek16. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota17. listopadusv. Alžběty Uherské
10:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Josef Hudík z Hostovlic, *1926
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křest David Luňáček
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hod.
Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2007
všeobecný:
Aby měli zákonodárci a vědečtí pracovníci ve zdravotnictví hlubokou úctu k lidskému životu od jeho počátku až k přirozenému ukončení.
misijní:
Aby na korejském poloostrově rostl duch usmíření a pokoje.
národní:
Aby zemřelí došli Božího milosrdenství.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Rozdíl mezi vzkříšením a reinkarnací

Může křesťan chápat reinkarnaci - tedy převtělování duše, jako Boží nabídku ?

Křesťané nevěří v reinkarnaci, nýbrž ve vzkříšení. Ve smrti se vrháme do Boží náruče. Všechno, čím jsme žili, bude zachráněno v Bohu. Přijdeme k němu se svou duší i tělem. To neznamená, že naše tělo nepodléhá rozkladu. Znamená to, že přicházíme k Bohu jako osobní bytosti.

Pojetí reinkarnace hlásané na Západě však odporuje i samotné východní tradici. Buddhismus totiž nehlásá osobní reinkarnaci, ale říká, že karma dosáhne mateřských úst. Buddhismus sám chápe reinkarnaci jako prokletí. Snahou je spočinout v nirváně – jinými slovy v ráji. Pouze ti, kteří nedokážou udělat rozhodující krok, se musí vydat cestou reinkarnace. V hinduismu je myšlenka reinkarnace odpovědí na otázku, může-li člověk dojít očištění. My věříme, že všechno, co na nás dosud bylo znečištěno, Boží láska ve smrti očistí.

Reinarnace není dobrá cesta ani z psychologického hlediska. Mnoho lidí se zdravotními či psychickými problémy kontaktuje různé léčitele Ti pak nezřídka příčiny hledají ”v minulých životech”. Současné problémy se tak odsouvají kamsi do mlhavé minulosti. Je to krajně nezodpovědné a mnohé lidi z toho přepadá strach. Domnívají se, že je jejich povinností odtrpět si hříchy předchozího života. Rozhodně to není radostná zvěst. Křesťané touží ve smrti dojít naplnění v Boží slávě, a tím splnění všech svých tužeb. Pokládají to za mnohem lidštější a útěšnější než myšlenku reinkarnace.

(Anselm Grün: „O životě z víry“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)

S modlitbou je to jako s láskou

S modlitbou je to jako s láskou.

Na počátku mnoho slov a dohadování.

Pak nastane ticho a každé slovo

je dlouho vyčkávané.

Jsou chvíle, kdy jsou slova zbytečná.

Stačí, že milujeme. A to je vhodný čas

pro jednoduchou modlitbu,

čas spočinout na Bohu

obyčejným oddaným pohledem .

V tu dobu vzkvétá takzvaná litaniová modlitba,

která je nekonečným opakováním

stejných výrazů, tak bohatých obsahem:

”Pane, smiluj se nade mnou…”,

”Ježíši miluji tě...”,

”Zdrávas Maria...”

Růženec patří k těm druhům modliteb,

které předcházejí nebo provázejí

kontemplativní modlitbu Ducha.    (Carlo Carretto)
(c) 2005-2023 Farnost Žleby