Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 30. září 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého Oldřicha Augustina
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. říjnasvatých andělů strážných
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa3. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek5. října
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota6. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Kneřovu, Čeplovu a Kabátovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2007
všeobecný:
Aby všichni křesťané, i když žijí v menšině, měli odvahu a sílu ke svědectví života z víry.
misijní:
Aby světová misijní neděle zapálila ve všech pokřtěných touhu po šíření evangelia.
národní:
Aby lidé znovu objevili hodnotu času věnovaného modlitbě.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Škola není přípravou na život...

Škola je součástí života! Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak nějaká maminka táhla za aktovku na zádech své brečící dítě do první třídy základní školy. Tehdy jsem si pomyslel: chudák dítě – ani netuší, kolik roků školy má před sebou. Jsou jistě i jiné děti, které se do školy těší, některé jen do první třídy, jiné i do dalších…  Později jsem poznal, že něco podobného prožívají i učitelky a učitelé (někdy o týden dříve), někteří se také do školy těší… Jedno však mají společné: pro těšící i netěšící se – pro pedagogy i žáky – bude škola zabírat velkou část dne. A pro všechny zúčastněné to NEbude jen příprava na něco: pro žáky na život a pro vyučující na dovolenou. Škola není jen přípravou na život, škola je součástí života! A bylo by nepochopením životního poslání, kdyby to přijímali jinak. Každý z nás, kdo má cestu do první třídy za sebou, se může pousmát nad naivitou onoho dětského vzdoru. Ale přesto se mnohdy chováme podobně. Odmítáme přijmout realitu, že škola je součástí života – místem, kde se máme rozvíjet a realizovat, v pravém slova smyslu žít, a to i svůj křesťanský život, svou víru. Děti i dospělí se někdy vzdorovitě vzpírají přijmout tuto Boží výzvu: Čím školu naplníš? Dobrem? Bude to jen čas čekání na prázdniny či dovolenou? Nebo příležitost žít s Bohem? Vydávat o Bohu svědectví – třeba i tím, že přemáháme svoji nechuť či nesympatii?  Začíná školní rok. Všem, kterým to přináší do života nějakou změnu, přeji, aby ji nepřijímali otrocky, ale jako lidé svobodní v Kristu. I v této události je totiž s námi Pán! I nyní nás posiluje, abychom evangelium – radostnou zvěst ohlašovali tomuto světu: třeba i tehdy, když sami objevujeme tajemství přírody, zákonitosti stvoření i krásu a harmonii – a v tom všem i Boha, nebo tehdy, když k tomu přivádíme druhé. Buďme křesťany – vždy a všude. I na začátku školního roku!  

P. Dr. Vojtěch Eliáš, vyučující na katedře pastorálních oborů KTF UK

Víra, Václav, Vlast a Franz Kafka

Dějiny, přítomnost a minulost naší země a našeho lidu jsou stavěny a dodnes dostavovány ve dvojí perspektivě. První perspektiva vychází i zeměpisně z lůna české země. Odtud se rodí její řeky a potoky, žitné lány a modravé lesy, vůně jejích lučin a jejího chleba, chuť jejího vzduchu a jejích písní i osudy jejího lidu. A druhá perspektiva je křesťanství, poselství lásky, naděje a života pro rozpolcené lidské srdce odsouzené k věčné žízni. Odkud se bere zlo, které nás hyzdí ? Nevím, kam až se dno propadlo a jak je pod povrchem české země rozvětveno a z jakých jedovatých, zhoubných podzemních zdrojů se napájejí její studně a odkud čerpají zlo, surovost, jež oslepuje a hyzdí její krásnou tvář, láme klenbu jejích kostelů, dusí dech a zpěv jejích básníků a umělců a potřísňuje její šat krví nevinných. Nepohrdejme Českou zemí, potřebuje nás. Pro rozpolcenost jejího srdce ji nemusíme nenávidět ani jí pohrdat. Víme totiž, že podobná rozpolcenost a propastnost žije i v našem vlastním srdci. Ve skutečnosti totiž čerpá Česká zem svou životní mízu, svou krásu i ohyzdnost z našich srdcí.  Česká zem potřebuje naši teplou lásku, naše pracovité ruce a naši pomoc ve své bídě. Nebude to nikdo jiný než my, kdož obváže její bolavé rány, kdož napřímí její nalomenou postavu, kdož vyčistí prameny jejích vod, aby opět zrcadlily slunce, hvězdy a tvář Boží.

Čech - nečech Franz Kafka o svatém Václavovi:

Já pražský nevěřící Žid stal jsem se věřícím a změnil jsem svůj světový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz naděje 10. století v Čechách, je také můj svatý Václav a projev mé víry jakožto věřícího Žida, který je otevřen křesťanství Františka z Assisi a svatého Václava, jimž oběma děkuji za víru v budoucí posmrtný život.    (Franz Kafka)

Výuka náboženství v okolí

1. stupeň základních škol

místo

skupina

den

čas

ZŠ Potěhy

2.-5.tř.

čtvrtek

14.00

ZŠ Třemošnice

2.-5.tř.

čtvrtek

12.15

Fara Čáslav

1.-2.tř.

pátek

12.30

Fara Čáslav

3.tř.

pátek

13.20

Fara Čáslav

4.-5.tř.

pátek

14.20

Fara Zbýšov

1.-5.tř.

středa

14.30

2. stupeň základních škol

Fara Ronov n.Doubr.

(orlovna)

5.-8.tř.

čtvrtek (1x/14 dní)

16.30

Fara Čáslav

6.-8.tř.

pátek

14.00

Fara Čáslav

8.-9.tř

pátek

14.45

střední škola

Heřmanův Městec - fara

pátek

17.00

Čáslav – fara

pátek (1x/14 dní)

19.00

Podrobnější informace  na telefonních číslech 604 757 805, 327 312 907, 469 690 281

(c) 2005-2023 Farnost Žleby