Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. září 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela a křest Antonín Hajný
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 3.9.2007 do 15.9.2007 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V případě nutnosti volejte Děkanství Poděbrady tel. 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení kostela (posvícení)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 3.9.2007 do 15.9.2007 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V případě nutnosti volejte Děkanství Poděbrady tel. 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2007
všeobecný:
Aby ekumenické setkání v Sibiu v Rumunsku účinně přispělo k jednotě křesťanů.
misijní:
Aby misionáři dokázali přemáhat obtíže denního života radostí z přítomnosti Ježíše Krista ve svých srdcích.
národní:
Aby učitelé a vychovatelé předávali nejen vědomosti, ale i mravní a duchovní hodnoty.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Jak překonávat deprese

Jako děti jsme se učili,

jak si zavázat tkaničky a jezdit na kole,

ale většina z nás se neučila nic

o záludnosti zvládání emocí -

– zvláště smutku a beznaděje.

Každý máme v životě občas nějaký ”špatný den”. Je však zničující, žije-li někdo den ze dne v panickém strachu. Lidové rčení o tom, že ”každý je strůjcem svého štěstí”, platí jen částečně.

To ovšem neznamená, že se máme prostě ”vzmužit” nebo se z toho ”vykřesat”. Zkusme pojmenovat problém, zvážit přesně, co se dá s naším pocitem beznaděje dělat – informovat se a porozumět. Co je normální? Co ne? Jak to celé začalo? Co je vlastní příčina? Jaká ”léčba” funguje? Jaká ne?

Existuje naděje... Pomoc může přijít z mnoha zdrojů. Když jsem úplně na dně, jsou tu totiž ostatní lidské bytosti, které nám mohou pomoci víc, než si možná myslíme. A kromě toho nám naše víra přímo říká, že máme také prosit – a očekávat – Boží pomoc.

* Když si snad myslíš, že ti teče do bot,

je docela možné, že jen prší.

Podívej se na věc v širších souvislostech

a buď připraven přizpůsobit svůj postoj, bude-li třeba.

* Usiluješ-li stále

o větší úspěch, výkon, kontrolu, dokonalost a efektivnost,

přeceňuješ jejich význam

- stejně jako své vlastní lidské schopnosti.

Jsi velký tím, kdo jsi, ne tím, co dokážeš.

(Linus Mundy)

Matka Tereza – 10 let od úmrtí

5. září 1997 zemřela v Kalkatě

zakladatelka Misionářek lásky Matka Tereza.

Letos si připomínáme 10 let od jejího úmrtí.

Tato nenápadná žena dokázala oslovit mnoho lidí

po celém světě a společně s nimi bojovala

proti materiální a duchovní bídě.

V češtině vyšel její životopis

pod názvem Matka Tereza – zář lásky.

www.vira.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby