Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 1. července 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Štilipce, manželku a syna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Čtvrtek5. červenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek6. července
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Cyrila Žačoka
Sobota7. července
15:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice rozloučení Ludmila Holanová Lipovec 41
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Bochníčkovu a Mrázovu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a manžele Kadlecovy
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyčtvrtekod 17:30 hod.
Žleby - faračtvrtek, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2007
všeobecný:
Aby se všichni lidé dokázali aktivně zapojit do úsilí o společná dobra lidstva.
misijní:
Aby si všichni křesťané uvědomovali své misijní poslání a také misionářům účinně pomáhali.
národní:
Za ty, kdo jsou na cestách.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby