Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. června 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. červnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 19.6. do 30.6. je duchovní správce na dovolené. Zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel. 327 512 115
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Štilipce, manželku a syna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2007
všeobecný:
Aby Pán chránil všechny námořníky.
misijní:
Aby se stala církev Severní Afriky působivou svědkyní Boží lásky.
národní:
Aby se mladí lidé rozhodovali pro své budoucí povolání nejen s ohledem na vlastní prospěch, ale nechali se při své volbě vést Duchem Svatým.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nárokování zabíjí vděčnost

Neumím si počkat, až mě někdo obdaruje

Konzumní postoj a nárokování zabíjí vděčnost. Člověk se chová tak, jako by měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvalují reklamní akce supermarketů. Okamžitě potřebuji všechno, co uvidím. Koupím si cokoli, na co si právě vzpomenu. Bez průtahů musím uspokojit všechny své potřeby. Neumím si počkat, až mě někdo obdaruje.

Neschopnost čekat mi bere schopnost něco si užít. Ctnost vděčnosti předpokládá

svobodu a dobrovolnost.

Romano Guardini to vyjádřil následovně:

”Kde končí svoboda, mizí vděčnost. Na její místo nastupuje prohlášení, že se pouze uskutečnilo to, nač měl člověk nárok.”

V naší době sílí smýšlení nároku. Jenže to vytěsňuje vděčnost. Nárokování však nemůže přinést člověku štěstí.  Spokojený dokáže být totiž jen člověk vděčný.

(Anselm Grün )

Otázka pro…

Jaký názor máte na dnešní dobu?

Prof. Radovan Lukavský:

Myslím si, že zejména pod fašistickou a komunistickou nadvládou došlo k určité barbarizaci společnosti, ke ztrátě hodnot, k podpoře účelovosti jednání. Pevně ale věřím myšlence Jana Zahradníčka obsažené v poémě Znamení moci:

Byla jich hrstka

zrovna jak zrní v hlíně

spravedlivých a milosrdných

a touto setbou se obrozovala zem.

Vždycky tomu tak bylo.

Vždycky tomu tak bude.

Protože i v této době se vytvářejí a existují takové ”hrstky” i mladých lidí, kteří sledují ty nejušlechtilejší cíle a jsou zárukou naděje do budoucnosti.

Převzato z internetového rozhovoru s Radovanem Lukavským, který proběhl 7. 6. 2007 na webu www.vira.cz

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.

(sv. Terezie z Avily)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby