Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 27. května 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý29. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa30. květnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za nemocného dědu a májová pobožnost
Pátek1. červnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota2. června
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2007
všeobecný:
Aby Pán chránil všechny námořníky.
misijní:
Aby se stala církev Severní Afriky působivou svědkyní Boží lásky.
národní:
Aby se mladí lidé rozhodovali pro své budoucí povolání nejen s ohledem na vlastní prospěch, ale nechali se při své volbě vést Duchem Svatým.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Podstata mužství

když se člověk vnímá jako součást řádu

Podstata mužství spočívá v tom, že se člověk vnímá jako součást určitého řádu. Chová se korektně, plní svoje úkoly, Je tam sebekázeň - i když nemá nad sebou nikoho, kdo by ho kontroloval.

Rád jsem recitoval slavnou Kiplingovu báseň, Píseň mužů, a to, řekl bych, je pro mě takovej návod k modelování mužství.

Když bezhlavost svým okem klidně měříš

ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,

když, podezříván, pevně v sebe věříš,

však neviníš svých soků z bezpráví,

když umíš snít a nepodlehnout snění,

když hloubat znáš a dovedeš přec žít,

když proti triumfu a ponížení

jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt…

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,

když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,

když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost

a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,

když řekneš: „Svými vteřinami všemi

mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,

pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi –

a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!

Co to znamená ”mít někoho rád”

a jak se ve všedním dnu projevuje láska?

Když někoho mám rád, tak jsem rád, že je, a rád jsem s ním. Dělám všechno to každodenní, z čeho sestává život, takový běžný věci, žijeme spolu, prožíváme jeden život. Pro mě je nejvýmluvnější jeden biblický text o tom, co je to láska – V prvním listu Korintským se říká – láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá; nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého; neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou; všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.

To je princip toho soužití v lásce, řekl bych.

A co znamená být dobrým manželem?

Co dělat, aby člověk v sobě tu lásku zachoval?

Prostě plnit manželskej slib. Z toho to celý vychází. A vždycky, i když dojde ke konfliktním situacím, tak je překlenout. Snažit se vyjít vstříct. Umět odpustit, ale taky umět odprosit… Všechno možný, na to není návod. Takovým základem je nepřipustit, že bys mohl nemít rád. Nebo tedy přestat mít rád.

(Podle knihy rozhovorů s Radovanem Lukavským)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby