Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 20. května 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle20. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
Úterý22. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa23. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Jana Ehrenbergera a májová pobožnost
Pátek25. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota26. květnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2007
všeobecný:
Aby se všichni křesťané nechali vést Božím slovem a byli vnímaví pro Boží znamení podle příkladu Panny Marie.
misijní:
Aby měla církevní výchovná zařízení v misijních zemích dostatek dobrých učitelů.
národní:
Aby maminky měly odvahu přijmout děti a dočkaly se na nich radosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Jak se vypořádat se stresem

Stres jako impuls

Stres je přirozenou součástí života. Je to fyzické a emocionální rozrušení, které cítíš tváří v tvář různým životním událostem – velkým i malým, šťastným i smutným.

Tvé tělo automaticky reaguje na stresové situace tím, že začne produkovat adrenalin, aby se zvětšila tvá energie a síla. V závislosti na vnímané hrozbě může být tvá reakce mírná (třesoucí se hlas, zpocené dlaně) nebo prudká (stažené svaly, krátkodechost, panika).

Stres slouží dobře v případě, že vystupňuje tvou kreativitu, odvahu a chuť žít. Stres tě může varovat, abys nejednal proti svým hodnotám. Potřebuješ-li popud, abys napravil chybu, změnil špatný zvyk nebo obhájil důležitou hodnotu ve svém životě, může tě stres podnítit k akci.

Tvé tělo si ovšem nepřeje setrvávat v trvalém krizovém stavu. Krátkodobé fyzické změny, doprovázející stres, jsou blahodárné. Dlouhodobý nepřerušený stres může ale vést k potížím: jako je chronická zuřivost, frustrace, bolesti hlavy nebo i srdeční obtíže. Trvalý stres tedy poškozuje tvou duševní pohodu. Jsi-li ustaraný a ustrašený, předrážděný a v napětí, nedokážeš se otevřít pokojné síle života. Je těžké být přístupný lásce, jsi-li zajatcem ve stavu obležení.

Nauč se rozpoznávat stres ve svém životě. Objev použitelnou strategii, jak se s ním vypořádat. Nečekej, že stres z tvého života zmizí. Můžeš však stres zvládat způsobem, který zlepší tvůj život. Tvá odpověď na stres tak může být realistická, zdravá a účinná.

* Někteří lidé si myslí,že život může být dokonalý a bez stresu. Podobné očekávání je pouze vystavuje ještě většímu stresu, není li život podle jejich představy. Ber život takový, jaký je. Přijímej život s jeho výšinami i nížinami, s humorem a vděčností.

* Když začínáš být plný úzkosti, ptej se sám sebe: ”Jak se mohu uvolnit – právě teď?”  Je dobré znát techniky, které uvolňují stres - jako třeba zhluboka dýchat, zvednout nohy nahoru, poslouchat hudbu, a pak to také udělat.    (Tom McGrath)

Informace.

Arcibiskupství pražské spouští 17. května 2007, na slavnost Nanebevstoupení Páně, nové webové stránky na adrese www.apha.cz. Nové stránky poslouží k lepší informovanosti široké veřejnosti o činnosti Arcibiskupství pražského. Návštěvníci webu zde najdou historii, novinky, plánované události, fotogalerie, přehledy bohoslužeb, kontakty a další důležité textové i obrazové informace.

Současně se spuštěním nových stránek zprovoznilo Arcibiskupství pražské i stránky některých svých odborů a středisek na adresách www.skolstvi.apha.cz (Odbor církevního školství), www.ps.apha.cz (Pastorační středisko), www.adks.apha.cz (Katechetické středisko), www.cpr.apha.cz (Centrum pro rodinu), www.stavebni.apha.cz (Stavební odbor), www.misie.apha.cz (Misijní centrum) a www.ics.apha.cz (Církevní soud). Tyto weby slouží k poskytnutí detailnějších informací ze specifických oblastí, ve kterých Arcibiskupství pracuje.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby