Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. dubna 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle29. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý1. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa2. květnasv. Atanáše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek4. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota5. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poděkování za všechna dobrodiní, včetně absolvování Radkova doktorátu a získání profesní realizace. Prosba o Boží požehnání, zdraví a ochranu P. Marie pro živé a spásu pro + členy rodiny a duše v očistci.
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Josefa Jelínka a ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy a Zelenkovy, Václava a Marii Dastychovy, a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2007
všeobecný:
Aby se všichni křesťané nechali vést Božím slovem a byli vnímaví pro Boží znamení podle příkladu Panny Marie.
misijní:
Aby měla církevní výchovná zařízení v misijních zemích dostatek dobrých učitelů.
národní:
Aby maminky měly odvahu přijmout děti a dočkaly se na nich radosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Májové pobožnosti.

Vždy po mši svaté. Ve všední dny budou při nich čteny kapitoly z knihy od Karla Caretta „Blahoslavená, která jsi uvěřila“.Římskokatolická farnost Žleby vás zve na přednášku:

Tajemství turinského plátna


8.5.2007 v 16:45 v budově fary ve Žlebech

Přednáší:   Mgr. Josef Pikhart

vstupné:  žádné


Předcházet bude v 16:00 mše svatá

Součástí programu bude ukázka videodokumentu a možnost dotazů.

Bůh nás nestvořil jako kuřata Příběh o orlu a kuřeti

V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo také jen jako kuřata, sotva do výšky plotu.

Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo se do výšky a zatoužilo být orlem. Přepadla ho velká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem. Ale orel na orlí mládě pohlédl a zavolal na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla a leť! Vždyť ty jsi orel!“

Ale malý orel opověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel za kuřaty. Tak celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem. Nikdy si neuvědomil, že orlem byl.

Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce orla. V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč? Protože máme strach. Strach, který nás zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat.

„Neboj se, neboj se, neboj se...“

V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu. „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení. Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní. Jakoby nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se! 

(podle E. Velly)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby