Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. dubna 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí9. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý10. dubna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Středa11. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa a manželku Ludmilu a jejich rodiče
Pátek13. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
Sobota14. dubna
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice křest Anna Jelínková
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 17:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2007
všeobecný:
Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost.
misijní:
Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě.
národní:
Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

ALELUJA, KRISTUS VSTAL ZMRTVÝCH!

Misale Romano Bohemicum Praha ANNO 1690
(Archiv farnosti)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby