Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 18. února 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle18. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa21. únoraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
15:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova a popelec
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek23. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota24. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle25. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhystředaod 16:30 hod.
Žleby - farapátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2007
všeobecný:
Aby bohatství země sloužilo spravedlivě všem, protože je Božím darem pro všechny.
misijní:
Aby se vlády všech národů spojily v boji proti nemocem a epidemiím třetího světa.
národní:
Abychom dokázali vidět nejen tělesné, ale i duchovní potřeby nemocných ve svém okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Postní doba

Má své kořeny v biblickém vyprávění o vyjití Božího lidu z Egypta, kdy Bůh svůj lid 40 let tříbil při putování pouští, než ho nechal dosáhnout zaslíbené země. Postní doba nás také spojuje se 40 dny, které Ježíš strávil na poušti v postu a modlitbě.

Toto období zahajuje Popeleční středa - den, kdy se udílí popelec, tj. posvěcený popel ze starých velikonočních ratolestí. Popelec se přijímá na znamení ochoty změnit svůj život - obrátit se.

Smyslem postní doby je pro pokřtěné příprava na obnovu svého křestního slibu. Půst jako takový je pouze jeden z prostředků k této obnově.    (CD ROM De Ecclesia)

Půst jako pomocník

Postit se znamená uvolnit síly pro Krista

Jako bych to slyšel: ”No jo, pobožní se zase bičují, je tu půst. Církev nemůže snést ani špetku té lidské radosti. Já si ale chci užít.” Myslíte, že to, co nám opravdu chybí, je ”užít si”, a radosti že máme nadbytek? Víme, že i Ježíš se postil. Ale proč? Chtěl snad upravit svou tělesnou váhu, vyzkoušet novou dietu, toužil mít pokoj od lidí, sebetrýznit se? Inu, patrně ne. Kristus se postním usebráním připravoval na svůj úkol zde mezi námi. Ježíšovým úkolem nebylo nic menšího, než nás zachránit. Ale cožpak každý z nás nemá mít před očima nějaký životní záměr?

Pravý půst volá k životu, nevede bytost v záhubu. Naším úkolem je přijmout záchranu, kterou nám Ježíš nabízí. Abychom se ale vůbec mohli na cestu s Kristem vydat a vytrvat na ní, budeme muset mnohou činnost ”zmrazit”, dokonce jisté oblasti prožívaného chování nechat zemřít. Postit se ve skutečnosti znamená uvolnit všechny síly pro Kristův záměr.    (Zpracováno podle Pavla Plíška)

Výzva českých a moravských biskupů ke sbírce ”Svatopetrský haléř”

Drazí bratři a sestry,

příští týden, v neděli 25.2., se uskuteční každoroční sbírka nazvaná ”Svatopetrský haléř”. V roce 2006 se při ní v České republice vybralo téměř 8 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

Prostředky získané v rámci sbírky ”Svatopetrský haléř” jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve. Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat - neboť stále platí: ”Kdo rychle dává, dvakrát dává!” Dovolte nám vyjádřit také naši upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku!

Pán Bůh vám zaplať!    Vaši čeští a moravští biskupové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby