Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 11. února 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle11. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý13. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa14. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek16. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota17. února
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle18. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2007
všeobecný:
Aby bohatství země sloužilo spravedlivě všem, protože je Božím darem pro všechny.
misijní:
Aby se vlády všech národů spojily v boji proti nemocem a epidemiím třetího světa.
národní:
Abychom dokázali vidět nejen tělesné, ale i duchovní potřeby nemocných ve svém okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Bolest

Jak zacházet s bolestí

Život se zpravidla nepodobá procházce růžovým sadem. Někdy přichází nezvaná bolest, která na naši životní cestu navrší celou horu kamení. Bolest s sebou nese změnu a změna přináší těžký úkol. Hora však může být zdolána a problémy se dají zvládnout.

Všichni jsme dílem milujícího Stvořitele, úžasný celek mysli a těla, duše a citů. Jestliže se jedna nebo více částí tohoto celku vychýlí z rovnováhy, působí bolest jako výstraha a signál.

Neexistují žádná rychlá a jednoduchá řešení. Každá cesta od zranění k celistvosti je totiž proces. Neznamená ale, že jím člověk prochází sám. Ať už je bolest, se kterou se máš vypořádat, krátkodobá nebo vleklejší, ať je to zranění nebo nemoc, duševní otřes či ztráta.

* Bolest nás učí určovat si priority.

Možná teď vidíš nový smysl a význam toho,

co jsi předtím, když jsi byl zaneprázdněn,

bez povšimnutí přecházel.

Vypočítej si v duchu,

co můžeš přičíst ke svému životu,

aby se stal smysluplnějším?

Co můžeš naopak odečíst?

* Občas se ti možná zdá,

že tě nikdo nechápe.

Stane-li se to,

odolej svému nutkání

přerušit kontakt s lidmi.

Koneckonců jsme všichni

do určité míry zakusili bolest

a schopnost se vcítit

je jednou z nejdůraznějších Božích připomínek,

že jsme si v tolika směrech podobní.

* Hledej nové cesty,

na které tě může nasměrovat tvá bolest.

Změna směru

tě může posunout k netušeným možnostem.

Jednoduchá objížďka

ti poskytne nejedno dobrodružství života!

(Anne Calodich Fone)

Se svolením převzato z edice Skřítkova pomoc, kterou vydalo nakladatelství Doron.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby