Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 4. února 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle4. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý6. únorasv. Pavla Mikiho a druhů
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa7. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek9. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota10. únorasv. Scholastiky, panny
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle11. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2007
všeobecný:
Aby bohatství země sloužilo spravedlivě všem, protože je Božím darem pro všechny.
misijní:
Aby se vlády všech národů spojily v boji proti nemocem a epidemiím třetího světa.
národní:
Abychom dokázali vidět nejen tělesné, ale i duchovní potřeby nemocných ve svém okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš

používejte takový způsob modlitby, který vám pomáhá nejlépe...

Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno, a různým radám, jež jsme slyšeli, nic z toho vám nemusí pomoci. Na tom nezáleží. Důležité však je, abyste používali takový způsob modlitby, který vám pomáhá nejlépe. Způsoby, metody a techniky modlitby jsou pouze prostředky k cíli.

Ve skutečnosti jsou jen oporou, která pomáhá udržet naše srdce a mysl pozvednuté a otevřené Bohu. Jsou to nástroje k tomuto cíli a jako takové by se měly používat. Neexistují dokonalé metody, pouze různé prostředky pro různé lidi v různých obdobích jejich duchovní cesty.

Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu, když šplhá nahoru a zápasí s větrem ve tváři. Co jim bylo ku pomoci na jaře jejich života, jim nemusí pomáhat v jeho podzimu.

Buďte si jisti, že nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, která naprosto zničí všechna rozptýlení, která na nás dotírají v našich nejlepších okamžicích.

Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno o této věci, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli modlitební metoda, která vám pomůže tady a teď udržet vaše srdce a mysl pozvednuté k Bohu a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, je pro vás ideální modlitební metodou.     (David Torkington)

Bůh žije v nás

„Bůh je duch“ a jeho přítomnost je neviditelná. Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty, stejně jako v okamžicích plného světla. Přebývá v duši každého člověka.

Bůh k nám nemluví vždy řečí, která se dá jednoduše převést do lidských slov. Promlouvá k nám především v tichu.

Buď si jist, že Bůh tě slyší. Modlitba je pokojná síla, která na člověka působí  a nedá mu jen tak dřímat. Z ní čerpáme sílu. Buď si jist, že Bůh tě slyší. Modlitba není těžká  Myslíme si snad,  že k modlitbě je zapotřebí mnoha slov? Ne!  Víme, že i pár slov, často velmi neobratných, stačí k tomu, abychom mohli Bohu  všechno odevzdat, své obavy i své naděje. Jestliže se odevzdáme Duchu svatému,  nalezneme cestu, která vede z neklidu k důvěře.

Bůh nemůže než milovat  Na každého lidského tvora se dívá s nekonečnou láskou

a s hlubokým soucítěním…..    (Bratr Roger Schütz)

IN! – dívčí svět / Únorové číslo

Co že nás čeká v novém čísle?

Zpěvačka Gina vypráví, jaké to je, skládat a zpívat pro Boha.

Paní doktorka Lázničková radí, kdy a proč by dívky měly navštívit ženského lékaře.

Jak se člověk může dostat do špatné party, jen proto, že chce být milován? Více v příběhu od naší čtenářky.

Tanec není jen diskotékové „křepčení“ a taneční parket,není žádná legrace, nebo že by ano?:) Jak se zpívá a hraje na setkáních pro mládež nám prozradila ostravská skupina Credenc.

A nakonec zamyšlení od P.Jendy Balíka: Jak správně pečovat o svou duši.

Tato a ještě jiná témata vás čekají v posledním zimní čísle. Takže neváhejte a čtěte!!!

(Marie Stejskalová)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby