Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 21. ledna 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle21. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Sobota27. ledna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle28. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2007
všeobecný:
Aby pastýři církve neúnavně a důsledně ukazovali cestu k míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby církev v Africe vydávala stále opravdovější svědectví evangeliu a tím přispívala k usmíření a míru.
národní:
Aby se ti, kdo prožili radost z narození Spasitele, nebáli o něm svědčit ve svém okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nové webové stránky kardinála Vlka

Praha: „Současný vývoj společnosti a světa, medializace a globalizace, napomáhají člověku k jeho vnitřnímu duchovnímu rozvoji. Tyto komunikační prostředky mohou přispívat k vnitřnímu růstu člověka. On je v základu tvor společenský, je stvořen pro společenství s druhými, nese v sobě pečeť božské Trojice, společenství osob. Není dobře, aby byl sám.

A dnešní média toho druhu jako webové stránky mu mohou velice pomáhat tuto jeho identitu rozvíjet, umožňují mu nebýt sám, snadno vstupovat do širokého společenství lidí s vlastními myšlenkami, vést dialog, sdílet s nimi své názory, do široka informovat o životě, podílet se s lidmi o své zkušenosti života, které mohou druhého obohatit,“ píše v úvodu nových webových stránek kardinál Vlk.

Nový informační portál bude přinášet kromě aktuálních informací z programu českého kardinála, také promluvy, rozhovory, články, eseje a nabídne návštěvníkům možnost otázek a odpovědí na různá témata.

„Svatý Pavel by dnes jistě měl internet. To není přehnané. Chci tím říct, že byl vždy schopen komunikovat se světem,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci doprovázející spuštění stránek kardinál Vlk. Mimo jiné také řekl, že právě komunikace je jedním ze základních úkolů církve po celá staletí.

„Nově otevírané webové stránky www.kardinal.cz nemají suplovat či nahradit stránky arcibiskupství www.apha.cz, které jsou oficiální informační cestou úřadu arcibiskupa, souboru úřadů, které arcibiskupství tvoří, ani několik webových stránek pastoračního střediska, které slouží k prezentaci jejich práce a zvláště k evangelizaci. Všechny zmíněné webové stránky tvoří jeden celek prezentující komplexně činnost celého arcibiskupství. Mé osobní stránky budou sloužit mému virtuálnímu dialogu s arcidiecézí, s veřejností o duchovních věcech, o osobních zkušenostech, o mé práci pro diecézi,“ uvedl kardinál Miloslav Vlk.

Se svolením převzato z: TS ČBK (Kateřina Rózsová - tisk.cirkev.cz)

Ekumenismus není ani pohlcení, ani splynutí, ale ...

Ekumenismus není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání... (Jan Pavel II.)

Rozdělení křesťanů činí Krista nepoznatelným. V Damašku sídlící pravoslavný patriarcha antiochijský, Ignác IV., napsal tato úžasná slova: „Všechna naše rozdělení činí Krista nepoznatelným. Naléhavě potřebujeme prorocké iniciativy, abychom dostali ekumenismus ze zákrutů, ve kterých se, jak se obávám, ztrácí. Velmi naléhavě potřebujeme proroky a svaté, abychom našim církvím skrze vzájemné odpuštění pomohli k obrácení.“

A patriarcha vyzval k tomu, „abychom dali přednost jazyku společenství  před jazykem soudnictví“.

Smíření křesťanů je dnes velmi naléhavé, nelze je neustále odkládat na později, až do konce časů. V průběhu let iniciovalo ekumenické povolání množství neocenitelných příležitostí k dialogu. Jsou to počátky smíření. Když se však ekumenické povolání konkrétně neprojevuje v živém společenství, nikam nevede.

Když papež Jan Pavel II. přijal v Římě představitele řecké pravoslavné církve, mluvil o „ekumenismu svatosti, který nás konečně dovede k plnému společenství, což není ani pohlcení ani splynutí, ale setkání v pravdě a v lásce“.

V dlouhé historii křesťanů se jednoho dne mnozí ocitli rozděleni, aniž by vlastně věděli proč. Dnes je ze všeho nejdůležitější udělat všechno pro to, aby co největší počet křesťanů, kteří často nenesou na rozdělení žádnou vinu, znovu objevil jednotu.  (Bratr Roger Schütz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby