Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 31. prosince 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle31. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Středa3. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za 47 let života
Pátek5. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota6. ledna
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poděkování za zdárné absolvování Radkova doktorátu na FF UK i získání profesní realizace. Prosba za hojnost Božích darů a ochrany P. Marie do dalších let života. Za + členy rodiny Kodešovy, Perntovy, Šindelářovy a duše v očistci.
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Neděle7. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2007
všeobecný:
Aby pastýři církve neúnavně a důsledně ukazovali cestu k míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby církev v Africe vydávala stále opravdovější svědectví evangeliu a tím přispívala k usmíření a míru.
národní:
Aby se ti, kdo prožili radost z narození Spasitele, nebáli o něm svědčit ve svém okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Znám tvou bídu, tvé zápasy...

Stačí si přečíst Ježíšova slova, která zapsala sestra Faustyna, abychom pochopili, že Bůh se stále sklání k lidem a prosí o jediné: „Miluj mě, jaký jsi.“

Znám tvou bídu, tvé zápasy,

trápení tvé duše, slabosti tvého těla.

Vím i o tvé zbabělosti, o tvých poklescích,

ale navzdory tomu ti říkám:

„Dej mi své srdce, miluj mě, jaký jsi!“

Jestli čekáš, že se musíš stát andělem,

abys získal moji lásku,

nikdy mě nebudeš milovat.

Miluj mě takový, jaký jsi!

V každém okamžiku, v každé situaci,

ve které se nacházíš, v zeleni, nebo na poušti,

v důvěře i nedůvěře, miluj mě, jaký jsi!

Chci lásku tvého srdce,

protože jestli budeš čekat,

až budeš dokonalý, nikdy mě nebudeš milovat.

Dítě moje, dovol mi milovat tě: chci tvé srdce.

Chci tě milovat takového, jaký jsi,

a přeji si, abys i ty miloval mě takový, jaký jsi.

Chci vidět z hloubky tvé bídy vystupovat tvou lásku!

Chci jedinou píseň tvého srdce,

nepotřebuji tvé vědomosti a tvůj talent.

Jen jedno je pro mě důležité,

vidět tě pracovat s láskou!

Dnes stojím na prahu tvého srdce

jako prosebník – já, Král králů.

Klepu a čekám.

Pospěš mi otevřít!

Neodvolávej se na svou bídu!

Netrap se tím, že nemáš žádné ctnosti – já ti dám své.

Když se budeš trápit, dám ti svou sílu.

Když mi daruješ svou lásku, dám ti tak mnoho,

mnohem více, než si dovedeš představit.

Mysli pořád na to,

abys mě miloval,

jaký jsi.

(Zpracováno podle knížky Margarety Binderové: Neboj se usnout, Silvie, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, www.kna.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby