Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 17. prosince 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle17. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý19. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Zelinkovu
Středa20. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Vévodovy a jejich děti s rodinami
Pátek22. prosince
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Zdeněk Mazač, *1922
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle24. prosince4. neděle adventní - Štědrý den
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poslední adventní bohoslužba za farníky
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů od 13:00 hod. do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Pondělí25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za mír a pokoj na celém světě - slavná půlnoční

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2006
všeobecný:
Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně.
misijní:
Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista.
národní:
Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku muže a ženy, je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné rodinné zázemí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

V čem je opravdová krása Vánoc?

Pospícháme, tlačíme se, strkáme se...

V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit.

Mohl by být všechen ten spěch a shon satanovou pomstou Bohu nebo jeho odvetným tahem za Vtělení - zrození Syna Božího? Satan nás všechny oslepuje třpytem a leskem, zvoněním zvonků a cinkáním pokladen v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi všemi muži a ženami, příslib radosti lidem dobré vůle.

Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.

Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je ”prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky”. Vzpomínám si na humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika lety, ve kterém vystupuje postava Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá, a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley ptá: ”Co se stalo s laskavostí?”  A pokračuje těmito verši:

”Proč lidi nelitují síly,

aby jiným trable způsobili?

Proč schválně druhým štěstí hatí,

ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?

Proč tak rádi zraňujeme

i ty, které milujeme?

Proč člověk milá slova sotva svede?

Vždyť jedna rána k druhé vede.

Proč se nechováme, jak nám velí

jeden slogan známý?

Veďme si tak, jak bychom chtěli,

aby se jednalo s námi.

Proč chyby druhých nám tak vadí,

jeden sotva uvěří..,

Odpuštění a láska vystrnadí

satanův zadek ze dveří.. ”

Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije. ”Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky.” Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje.

(Brian Cavanaugh)
(c) 2005-2023 Farnost Žleby