Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. prosince 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle10. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Miladu Souradovou a duše v očistci
Úterý12. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Fantu, jeho rodiče a ten celý rod
Pátek15. prosince
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Pohřeb Josef Bochníček, *1924 a převoz do Zbyslavi na hřbitov
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota16. prosince
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Miroslav Zelenka
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle17. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2006
všeobecný:
Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně.
misijní:
Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista.
národní:
Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku muže a ženy, je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné rodinné zázemí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Odpovídá Dr. Vojtěch Eliáš :

* Myslíte, že má smysl slavit advent v dnešní době, kdy každý má plno problémů, které doba přináší a taky už je třeba plánovat a chystat se na vánoce, to mi připadá důležitější.

Ona je otázka, co myslíte slovem slavit - jestli jako dlouhé ponocování s alkoholem atd., tak to k slavení Adventu nepatří, ale pravé prožívání adventu je to, co jste tvrdil ke konci své otázky: plánovat a chystat se na vánoce - tedy nejen nakupováním, ale i tím, že si člověk udělá pořádek ve svých vztazích - sám se sebou, s okolím a i s Bohem. 

* Zdravím vás a děkuji za takovýto dobrý nápad! Víte, chtěl bych se zeptat, jak advent dějinně vznikl a jaký je jeho původní význam a jeho původní podoba slavení. Děkuji vám! 

Je několik teorií o vzniku adventu, ale snad pro mne ta nejpřijatelnější vidí vznik adventu jako přípravu na nejstarší vánoční svátek, a tím bylo Zjevení Páně neboli Epifanie. To byl významný den i tím, že se uděloval křest dospělým (první termín byl o velikonoční vigílii): tedy advent vzniká jako 40denní příprava před křtem - začátek byl na sv. Martina - 11.11. a v překladu se tomu říkalo Svatomartinské čtyřicetidenní (jedná se o domu cca 6. století), Ambroziánská liturgie v Miláně má dodnes 6 adventních nedělí, ale později (cca 12. stol.) převládlo vnímání Adventu jako příprava na Ježíšův příchod - i v eschatologickém slova smyslu - a prosadilo se podle vzoru římské liturgie slavení pozdějšího vánočního svátku - Narození Páně, tj. 25.12. - a tím se přišlo o část té 40denní přípravy.

* Otče, jaký je Váš názor na Vánoční koncerty v adventu? Pěkný advent a vánoce! 

Je to hloupost, kterou jsme si nechali vnutit komerčním světem - ale doporučuji vzdorovat nejméně do 17. prosince, kdy začíná bezprostřední příprava na Narození Páně, před tímto datem bych žádné Narodil se... v kostele nedovolil.

* Dobrý den. Není advent dnes už jen přežitkem? 

Naopak: v zájmu plurality to vnímám jako krásnou nabídku pro duchovní život, navíc osvědčenou staletou praxí.

* Vážený otče Eliáši, mohl byste mi poradit, co konkrétně dělat, aby Advent neproběhl mezi prsty? Když je člověk zaměstnaný a neumí si udělat čas na ztišení? Máte nějakou radu? 

Měl bych: smysl adventu je naplňovat výzvu ”Buďte bdělí!” - tak udělejte něco, co vás trošičku vyvede z míry a připomene Vám, kam životem směřuje, např. dát si hodinky na druhou ruku, sednout si jinak u stolu s rodinou, chodit do práci jinou cestou - třeba kolem kostela atd.

* V katolických kruzích bývá advent často prezentován podobně jako doba postní před Velikonocemi. Mám na mysli odepření si něčeho příjemného, zdrženlivost v jídle, vyhýbání se zábavám tanečním i jiným apod. Já osobně chápu advent jako skutečnou radost, radostné očekávání - což je ovšem v rozporu s tím co často slyšíme z kazatelen. Můžete se k tomu vyjádřit? 

Chcete-li slovní hříčku: v postě se umrtvuji (= odříkám si a snažím se zbavit zlozvyků atd) a v adventě se oživuji (= snažím se konat dobro, oživit modlitbu a víc myslet na druhé - i třeba tím nakupováním dárků).

* Otče, v minulém roce jsem (poprvé v životě) zahajovala každý pracovní den v adventu na rorátní mši svaté. Od té doby si myslím, že je to ta nejlepší příprava na správně prožité Vánoce. Víte, kam až sahá tradice rorátů ? 

Od 12. st. existovaly vlastně rorátní mše jen v sobotu, rozšíření na všechny všední dny se udává obecně od 15. stol.

www.vira.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby