Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 26. listopadu 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní za rodinu Linhartovu a Hanzlíkovu + krátká adorace a svátostné požehnání
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 27.11.2006 do 1.12. 2006 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Antonín Brychta z Bojanova, tel: 469625490
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota2. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poděkování za zdárné absolvování Radkova doktorátu i získání profesní realizace. Prosba za hojnost Božích darů a ochrany P. Marie do dalších let života. Za + členy rodiny Kodešovy, Perntovy, Šindelářovy a duše v očistci.
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Štilipcovu
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle3. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2006
všeobecný:
Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně.
misijní:
Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista.
národní:
Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku muže a ženy, je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné rodinné zázemí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nemáme zachránit svět

každý z nás má své jedinečné místo

Každý den se stává tolik hrozných věcí, že nevíme, zda ta trocha dobra, které odvedeme my, má vůbec ještě nějaký smysl. Když několik tisíc mil od nás lidé hladoví, když války zuří téměř u našich hranic, když nesčetní lidé v našich městech nemají své domovy, vypadají naše vlastní činnosti nicotně. Takové úvahy nás však mohou ochromit a oslabit.

A tady nabývá důležitosti slovo „povolání“. Nejsme totiž povoláni k tomu, abychom zachránili svět, vyřešili všechny problémy a pomohli všem lidem. Ale každý z nás má své jedinečné povolání ve své rodině, na pracovišti, ve světě.

Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé roli je pro člověka právě tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby.   (J. Nouwen)

Gagarin Boha neviděl

navázat spojení s Bohem

Evangelium říká, že království Boží je především v nás. Neumíme-li najít Boží království v sobě samých, neumíme-li se setkat s Bohem ve svém nitru, je jen mizivá naděje, že Boha potkáme vně sebe.

Když se Gagarin vrátil z vesmíru a pronesl pozoruhodný výrok, že v nebi žádného Boha nespatřil, poznamenal jeden moskevský kněz: „Kdyžs ho neviděl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“

Nedokážeme-li totiž navázat spojení s Bohem, kterého máme ve skutečnosti „pod kůží“, pak je pravděpodobné, že i když ho potkáme tváří v tvář, vůbec ho nepoznáme.

Svatý Jan Zlatoústý řekl: „Najdi dveře svého srdce a zjistíš, že jsou to dveře království Božího.“ Musíme se tedy obrátit dovnitř, ne ven.    (Anthony Bloom)

Už teď

Blázne! Ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? (Lk 12,20)

Bůh nás volá k plnému a bohatému životu,  a to už teď.

Veškerá technika,  auta, mobily, sekačky, kuchyňské linky,  nic z toho do království Božího nevejde.

Daruj úsměv, patnáct minut svého času,

svou trpělivost, vyslechni, vyslov díky,

uznání, soucit, pochopení... Už teď!

Takto vytvořené hodnoty mají totiž hodnotu věčnou.    (-O.M.V.-g-)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby