Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 12. listopadu 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Emanuela Žďárského a Josefa a Růženu Vašíčkovy
Úterý14. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa15. listopadu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Koberu a rodiče
Pátek17. listopadusv. Alžběty Uherské
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota18. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Březinu
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2006
všeobecný:
Aby všude na světě skončily všechny formy terorismu.
misijní:
Aby se úsilím věřících protrhly staré i nové řetězy bránící vývoji afrického světadílu.
národní:
Aby nevylečitelně nemocní a umírající opouštěli tento svět obklopeni láskyplnou péčí a pozorností svých nejbližších.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Podzim...  Je krásný? Smutný? Radostný?

Podzim…. Je krásný? Smutný? Radostný? Pro toho, kdo miluje teplo, slunce, světlo může být podzim se svými mlhami a brzkým stmíváním zdrojem skleslé nálady. Pro pečlivého zahrádkáře naopak radostnou dobou sklizně a chvílí uspokojení nad výsledky mnohaměsíční námahy. A pro milovníka lyží časem očekávání prvého sněhu. Je ale ještě jiný úhel pohledu. Pro ty z nás, kdo mají dávno za sebou ”setkání s Abrahámem”, je podzim v přírodě také připomínkou podzimu života. Liturgie vzpomínky na všechny věrné zemřelé – ”dušičky” – nám to také připomíná.

Jak se člověk vlastně na podzim života těší nebo jak ho prožívá? Jako smutné ohlédnutí za obdobím mládí, za časem velkých plánů a dostatku sil? Nebo jako dobu pokojného sbírání ovoce? Nejsou to snad dny, jejichž realitu nechceme brát na vědomí?

Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomínají, že náš pozemský život je opravdu konečný. A vzpomínky na ty, kteří už z tohoto života odešli, nás mohou s konečností smiřovat. Teprve pohled na celek skončeného života nám ukazuje, jakou cenu život vlastně má. Že ovoce života není zanedbatelné. A kolik toho dává dalším generacím.

Po podzimu přichází v přírodě každý rok opět zima a jaro. Po smrti se ale otevírá možnost plného života s Bohem, vyústění naší pozemské cesty. Vezměme tedy na milost podzim, pokud se nám nelíbí – ten krásně barevný se žlutými a červenými listy, zralými jablky a chutnými ořechy. A vezměme také na milost náš osobní podzim života – období životní sklizně, vděčnosti, osvobození od mnoha plánů. Je to neopakovatelný čas vyhlížení cíle naší cesty. Vnímání místa, kde nás Bůh čeká.

(Aleš Opatrný)

Kdo se ptá…

Dobry den, nyní probíhá diskuze o euthanasii. Ráda bych se zeptala opačně: jak se dívat na umělé prodlužování terminálních stadií nevyléčitelných nemocí, např. rakoviny, které nakonec stejně vedou k ”eutanazii” předávkováním tišícími léky. Děkuji Vám 

Ing. Aleš Opatrný ThD:  Prodlužování terminálních stadií je problém etickým, ekonomický i právní. Etický: kdo má právo rozhodnout, že se v léčbě přestane? Ekonomický: léčba je mnohdy velmi drahá, což neprospívá financím, ale může prospívat nemocnici nebo farmaceutické firmě. Právní: u nás se lékař právem bojí postihu za zanedbání možné, byť spíše neúčinné léčebné péče. A konečně i duchovní: v procesu umírání i v bezvědomí se zřejmě na rovině duchovního života ledacos odehrává . Dokumenty katolické církve ale říkají, že nikdo není povinen vyžadovat, poskytovat nebo konat extrémní péči tam, kde naděje na další život není. Osvícená péče u nevyléčitelných nádorových onemocnění spočívá zejména v tlumení bolesti, minimalizaci dalších nepříjemných důsledků nemoci a v citlivém doprovázení. Jejím cílem není ”trápení zkrátit”., zde by se otevíralo velké pole pro lidskou svévoli. Více na stánkách www.hospice.cz. (Odpovězeno: 29.10.2003 11:47)

(www.vira.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby