Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 5. listopadu 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 6.11. do 11.11. bude duchovní správce na duchovních cvičeních. Zastupuje Msgr. Vladinír Hronek tel. 327512115
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Emanuela Žďárského a Josefa a Růženu Vašíčkovy

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2006
všeobecný:
Aby všude na světě skončily všechny formy terorismu.
misijní:
Aby se úsilím věřících protrhly staré i nové řetězy bránící vývoji afrického světadílu.
národní:
Aby nevylečitelně nemocní a umírající opouštěli tento svět obklopeni láskyplnou péčí a pozorností svých nejbližších.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Podzim... Je krásný? Smutný? Radostný?

Podzim…. Je krásný? Smutný? Radostný? Pro toho, kdo miluje teplo, slunce, světlo může být podzim se svými mlhami a brzkým stmíváním zdrojem skleslé nálady. Pro pečlivého zahrádkáře naopak radostnou dobou sklizně a chvílí uspokojení nad výsledky mnohaměsíční námahy. A pro milovníka lyží časem očekávání prvého sněhu. Je ale ještě jiný úhel pohledu. Pro ty z nás, kdo mají dávno za sebou ”setkání s Abrahámem”, je podzim v přírodě také připomínkou podzimu života. Liturgie vzpomínky na všechny věrné zemřelé – ”dušičky” – nám to také připomíná.

Jak se člověk vlastně na podzim života těší nebo jak ho prožívá? Jako smutné ohlédnutí za obdobím mládí, za časem velkých plánů a dostatku sil? Nebo jako dobu pokojného sbírání ovoce? Nejsou to snad dny, jejichž realitu nechceme brát na vědomí?

Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomínají, že náš pozemský život je opravdu konečný. A vzpomínky na ty, kteří už z tohoto života odešli, nás mohou s konečností smiřovat. Teprve pohled na celek skončeného života nám ukazuje, jakou cenu život vlastně má. Že ovoce života není zanedbatelné. A kolik toho dává dalším generacím.

Po podzimu přichází v přírodě každý rok opět zima a jaro. Po smrti se ale otevírá možnost plného života s Bohem, vyústění naší pozemské cesty. Vezměme tedy na milost podzim, pokud se nám nelíbí – ten krásně barevný se žlutými a červenými listy, zralými jablky a chutnými ořechy. A vezměme také na milost náš osobní podzim života – období životní sklizně, vděčnosti, osvobození od mnoha plánů. Je to neopakovatelný čas vyhlížení cíle naší cesty. Vnímání místa, kde nás Bůh čeká.

(Aleš Opatrný)

 

Dobrý den, nyní probíhá diskuze o euthanasii. Ráda bych se zeptala opačně: jak se dívat na umělé prodlužování terminálních stadií nevyléčitelných nemocí, např. rakoviny, které nakonec stejně vedou k ”eutanazii” předávkováním tišícími léky. Děkuji Vám

Ing. Aleš Opatrný ThD:

Prodlužování terminálních stadií je poroblém etickým, ekonomický i právní. Etický: kdo má právo rozhodnout, že se v léčbě přestane? Ekonomický: léčba je mnohdy velmi drahá, což neprospívá financím, ale může prospívat nemocnici nebo farmaceutické firmě. Právní: u nás se lékař právem bohjí postihu za zanedbání možné, byť spíšw nwúčinné léčebné péče. A konečně i duchovní: v procesu ujmírání i v bezvědomí se zřejmě na rovině duchovního života ledacos odehrává . Dokumenty katolické církve ale říkají, že nikdo není povinen vyžadiov atm, poskytovat nebo konat extrémní péči tam, kde naděje na další život není. Osvícená péče u nevyléčitelných nádorových onemocnění spočívá zejména v tlumení bolesti, minimalizaci dalších nepříjemných důsledků nemoci a v citlivém doprovázení. Jejím cílem není ”trápení zkrátit”., zde by se otevíralo velké pole pro lidskou svévoli. Více na stránkách www.hospice.cz

(www.vira.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby