Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 1. října 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. října26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý3. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa4. říjnasv. Františka z Assisi
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek6. října
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Jindřich Poskočil, *1913, uložení na hřbitov do Zbyslavi
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota7. říjnaPanny Marie Růžencové
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minař)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2006
všeobecný:
Aby pokřtění zráli ve své víře a projevovali ji v jasných, praktických a odvážných rozhodnutích.
misijní:
Aby světový Den modliteb za misie pomáhal k růstu misijního zápalu a spolupráce.
národní:
Aby církev v naší zemi dokázala věrohodně ztělesňovat obraz Ježíše Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

OBEJDEME SE BEZ MARIE?

JAK POPSAT BOŽÍ TAJEMSTVÍ,

NE-LI LIDSKÝMI OBRAZY

A V OBRAZECH LIDSKÉ EXISTENCE?

MARIA NENÍ ZJEVENÍM BOHA,

ALE JE ZRCADLEM,

V NĚMŽ LZE ZJEVENÍ BOHA

V JEŽÍŠI KRISTU POZOROVAT

V JINÉM ÚHLU  A V JINÉM SVĚTLE.

Teoreticky bychom se mohli bez mariologie obejít, ve skutečnosti však už v samých počátcích církve narážíme na snahy pozorovat Boží spásné jednání v zrcadle, které nastavuje Maria. Tyto pokusy plynou z potřeby člověka popisovat Boha nejen abstraktními formulacemi, nýbrž konkrétními obrazy, neodívat ho jen mužskými pojmy, nýbrž též ženskými symboly.

Výpovědi o Marii totiž ilustrují Boží jednání. Tyto obrazy se nesnaží ponořit Marii do božské záře a povýšit ji na božskou úroveň, má skrze ni naopak prosvítat Bůh sám.

(Zpracováno podle knížky Anselma Grüna a Petry Reitzové: Mariánské svátky,

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, www.kna.cz)

MODLITBA MATKY TEREZY

MARIA, JEŽÍŠOVA MATKO,

BUĎ KAŽDÉMU Z NÁS MATKOU,

ABYCHOM JAKO TY MĚLI ČISTÉ SRDCE,

ABYCHOM JAKO TY MILOVALI JEŽÍŠE,

ABYCHOM JAKO TY SLOUŽILI

TĚM NEJUBOŽEJŠÍM,

NEBOŤ I MY VŠICHNI

JSME VZHLEDEM K BOHU UBOZÍ.

(Z knihy  Vojtěcha Kodeta: Mariánské modlitby, kterou

vydalo Karmelitánské nakladatelství, www.kna.cz)

WWW.MARIA.CZ

vše o Marii

Mariánská úcta / Bůh, nebo svatí? / Pokřivená úcta / Obrazy, sochy / Maria a všední život / Modlitba k Marii? / Maria a teologie / Maria a církev / Mariánská zjevení / Související weby / Literatura na téma: Maria / Mariánská poutní místa / Růženec v rádiu na internetu / Zahraniční weby a mnoho dalšího...

(c) 2005-2023 Farnost Žleby