Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 17. září 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý19. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek22. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
Sobota23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2006
všeobecný:
Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
misijní:
Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj zásadní úkol neustálý další duchovní růst.
národní:
Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Úspěšní lidé se nepřestávají učit  aneb najít si vlastní parketu

Úspěšní lidé čerpají podstatný díl svého výrazného vědomí vlastní ceny ze svých schopností. Něco určitého znají zvláště dobře - a tím něčím určitým jsou pro ostatní lidi vysoce atraktivní. Jsme sice zvyklí na to, že se definujeme především svým povoláním, ale naše záliby a koníčky přehodnocením práce nabývají pro naše sebevědomí čím dál většího významu.

Umí-li někdo obzvláště dobře truhlařit nebo péci, provozuje-li hudbu nebo pomáhá druhým, umí-li organizovat cesty nebo slavnosti, hrát divadlo či pěstovat orchideje - to vše poslouží jeho osobní a sociální kompetenci.

Vždy, když někdo dobře rozumí ”své věci”, je zajímavý. Jestliže svou kompetenci nabízí, nikoli vnucuje, dokonce požívá úcty. A pomáhá-li druhým k tomu, aby i oni získali na kompetentnosti, stává se možná až milovaným.

V psychoterapii vždy znovu doporučujeme, aby si lidé hledali ”pole působnosti”, které by mohli - přiměřeně svým talentům a sklonům - ”obdělávat”, aby pak mohli svážet žeň. Mnozí neúspěšní jsou totiž také líní a liknaví, štítí se námahy a nasazení; nebo jednoduše věří, že nemají k ničemu talent. Úspěšní lidé se nikdy nepřestávají učit. Stanou-li se v něčem ”mistry”, v následující věci se opět stávají ”učedníky”.

Se svolením převzato z knihy K. E. Buchmanna Cesta k úspěchu, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Modlitba, jež napřimuje naději

Znovu a znovu slyšíme o tom, že se lidé modlitbou Otčenáše opravdu uzdravili až do kořenů svého života. Myslím tu na přítele Alexandra Solženicyna, Dimitrije Panina*, nebo na Tatjánu Goričevu, která recitováním Otčenáše obdržela milost obrácení. Je-li náš affectus hluboce určovaný Otčenášem, pak jsou naše přání a tužby zdravé, jsou v souladu s Božím působením, pak je naše modlitba stále účinnější, protože skutečně odpovídá Božímu plánu a spolupracuje s božskou Prozřetelností. Pak je naše modlitba ve stejné linii ”s toužením Ducha”, který ”se přimlouvá za svaté podle vůle Boží” (Řím 8, 27).

Ve svém ”Compendium theologiae” svatý Tomáš říká: ”Otčenáš je modlitba, která nejvíce napřimuje naši naději v Boha” (Comp. II, 3).

Co ale je naděje? ”Naděje je božská ctnost, jíž toužíme po království Božím a po věčném životě jako po svém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, ale na pomoc Ducha svatého” (Katech. 1817).

Z knihy kardinála Schönborna: Milovat církev

K zamyšlení

* Nelituji pohany, kteří táhnou za penězi - je mi líto křesťanů, které přitahují peníze.

* Spokojeností Boha neuspokojíme.

* Ruce se čistí prací, srdce se čistí modlitbou.

* Je smutné, že se lidskému humoru nedostává více lásky. Je krásné, že milující Bůh má smysl pro humor.

Křesťanské aforismy (autor neznámý)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby