Farnost Žleby
Dnes: 4. neděle v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 3. září 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení chrámu za Josefa Jelínka, ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy, Zelenkovy a Václava a Marii Dastychovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela
Úterý5. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa6. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Bláhu, rodinu Bláhovu a Procházkovu
Sobota9. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2006
všeobecný:
Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
misijní:
Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj zásadní úkol neustálý další duchovní růst.
národní:
Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Důležité!!

Česká televize Brno nabídne od září dva nové pořady dotýkající se náboženských témat. První z nich, nazvaný Prolínání světů, se bude zabývat tradicemi a zvyky odlišných kultur. Publicisticko-vzdělávací cyklus Exit 316 se pak bude zabývat otázkami, které tíží dospívající mládež, nabízet bude odpovědi ovlivněné křesťanským pohledem na život. Prolínání světů chce odpovědět na potřebu pochopit neevropské myšlenkové a náboženské tradice. Zaměřuje se na největší světové náboženské systémy: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus a buddhismus. V roli moderátora se představí profesor sociologie, katolický kněz a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík, který je i autorem scénáře a odborným garantem.      (Lidové Noviny)

Přátelé nejsou dokonalí lidé

Dobrý přítel přijímá partnera i s chybami

Přítel není v žádném případě nějaký ideál. Aleksander Fredro žertem podotýká: ”Přátele milujeme kvůli jejich nedostatkům, protože rádi objevíme u druhého nějakou tu chybičku.” Podmínkou dobrého přátelství je, že svého partnera plně přijímáme nejen s jeho ctnostmi a půvaby, ale také s chybami a celou jeho křehkostí. Právě proto se ”spřízněná duše” stává naším přítelem, že ho přijímáme bez jakýchkoli vstupních podmínek. ”Pokud mě někdo nedokáže brát takového, jaký jsem, nezasluhuje si být mým přítelem,” prohlašuje Marcel Achard.

Darem přátelství se vzájemně obdarováváme proto, abychom mohli společně růst a zrát. ”Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem,” říká Ralph Waldo Emerson.

Nátlak na přítele ve snaze změnit ho

Nespravedlivý nátlak na přítele ve snaze změnit jeho chování je právem vnímán jako pokus o manipulaci a často také bývá příčinou ukončení právě vznikajícího přátelství. Spíše než vzájemným napomínáním si přátelé pomáhají vzájemnou laskavostí, soucitem, péčí o druhého a životním svědectvím.

Přátelé odhalují navzájem svou křehkost

Tak jako v každém jiném vztahu dochází i v přátelství k okamžikům ztráty trpělivosti, k impulsům hněvu, smutku, uzavřenosti a sobectví. Přestože se přítel snaží být ušlechtilý a štědrý, podléhá občas různým slabostem. Přátelé si nic nepředstírají, a proto také všední životní obtíže odhalují jejich křehkost.

Jde ovšem o pouhé ”chvilky”, které lze překonávat mocí vzájemného odpuštění a smíření. Přátelství by nebylo myslitelné bez vzájemného pochopení slabostí na obou stranách. Je naprosto mylné očekávat, že náš přítel bude dokonalejší než všichni ostatní, s nimiž se v každodenním životě setkáváme.

Se svolením zpracováno podle knihy: O přátelství s Józefem Augustynem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby