Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 13. srpna 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa16. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek18. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota19. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2006
všeobecný:
Aby se osiřelým dětem dostalo nutné péče pro růst jejich lidské a křesťanské osobnosti.
misijní:
Aby si křesťané byli vědomi svého vlastního misijního poslání v každém prostředí a za všech okolností.
národní:
Aby křesťanské poselství ve sdělovacích prostředcích srozumitelně oslovovalo i ty posluchače, kteří svou víru teprve hledají, a podněcovalo v nich otázky po skutečném smyslu života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Kolik je překrásných věcí na každém kroku!

Věřte, že nechápu, jak je možno jít kolem stromu a nebýt šťasten, když jej člověk vidí. Mluvit s člověkem a nebýt šťasten, nemilovat ho. A kolik je překrásných věcí na každém kroku, které dokonce třeba již úplně ztracený člověk může pokládat za překrásné! (F. M. Dostojevskij)

Zeptej se krásy země, zeptej se krásy moře, zeptej se krásy oblohy, zeptej se všech těchto skutečností. Všechny ti odpoví: Hleď, jsme krásné.

Jejich krása je svědectvím. tyto krásy jsou podřízeny změně. Kdo je stvořil, když ne ten nejkrásnější, který není podřízen žádné změně? (Sv. Augustin)

Příroda je nám dána také k obdivu a kontemplaci. Udělejte si na ni čas! Nešetřte jím! Přijímejte i námahu a únavu, když pronikáte do obtížně přístupných míst. (Jan Pavel II.)

Jednou přivedla jedna matka svého syna k rabínovi. Ten se chlapce zeptal: ”Dám ti jeden Gulden, když mi povíš, kde bydlí Bůh”. Chlapec mu odpověděl: ”Dám ti dva Guldeny, když ty mi řekneš, kde nebydlí”.

Maria - ideální vzor

Aneb: každý z nás může být plný Boha...

Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.

Služebnice, která nedělala jen to a ono pro Boha, ale která pro něho byla ve všem, co žila. Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje a podtrhuje: ta, která neměla nic, ani svého muže, která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro to, aby mohla přivést na svět Mesiáše, se právě Matkou Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost a suverenitu svého daru. Obdaroval chudou, bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem toužily všechny izraelské ženy - mateřstvím Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele.

Jistěže se v tom nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš nám byl darován jedinkrát, a to provždy. Ale přece - každý z nás věřících může být plný Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás tedy může zcela reálně přinášet do světa, v němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se náš život může stát plodným podobně, jako byl život Mariin. Plodný ne už naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije a působí. Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.    Aleš Opatrný

(c) 2005-2023 Farnost Žleby