Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. července 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. července16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý25. červenceSvátek sv. Jakuba
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa26. červencesv. Jáchyma a Anny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek28. července
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota29. červencesv. Marty
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2006
všeobecný:
Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k pochopení smyslu jejich života.
misijní:
Aby rozdílné národnostní a náboženské skupiny obyvatelstva v misijních zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních hodnotách.
národní:
Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z postav našich světců, a šli s rozhodností za tímto ideálem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Bez volných chvil je člověk neúplný

Volný čas znamená být volný od toho ”něco muset”, od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Je to ”přijití k sobě”, ”přebývání u sebe a se sebou”. Je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, povinností a plánování, počkat a ”nechat ji k sobě přijít”. Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra...  Dovolená: Čas pro volné chvíle, klid a tělesný a duševní odpočinek. Psychika ale přesto mnohdy zůstává ošizena, bez odpočinku. Aby si celý člověk mohl odpočinut, to potřebuje svůj čas. V hlavě nelze jednoduše něco přepnout a změnit životní rytmus. Dovolenou máme mnohdy přesně naplánovanou měsíce předem a po konci dovolené se mnozí musí z dovolené zotavovat. Umí dnes člověk vůbec odpočívat, skutečně přepnout? Dopřeje si dnes člověk okamžiky, kdy se nechá ”políbit” volnou chvílí? Volnou chvílí, která znamená ”nemít žádnou práci”, což ale neznamená nicnedělání, nuda, lenošení... Volnou chvílí, znamenající více ”přebývání na slunci”, než ”opalovaní se”. Volnou chvílí znamenající ”něco nemuset”. Volnou chvílí vychutnávající plynoucí okamžik a uvolnění se... Volný čas znamená být volný od toho ”něco muset”, od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Je to ”přijití k sobě”, ”přebývání u sebe a se sebou”. Je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, povinností a plánování, počkat a ”nechat ji k sobě přijít”. Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra... Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen pro zcela nové zkušenosti, vnímá vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot srdce, sluneční paprsky, ale i blahodárnost stínu. Člověk vidí kolem sebe věci, které jinak ve spěchu přehlédne. K tomuto často nepotřebujeme ani zrak a sluch, toto vše lze totiž vnímat a pozorovat i neúmyslně, bez zacílení... Jednoduše srdcem... Teolog Romano Guardini jednou řekl: ”Bez volných chvil je člověk neúplný a na části rozkouskovaný”. Ve volném čase můžeme přijít k sobě, ke smyslu našeho konání, našeho života, můžeme přijít ke druhým a v neposledku k Bohu... Neboť vždy, když člověk proniká do hloubky svého já, do hloubky věcí, začíná žasnout nad sebou, nad celým světem... Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší se hledět srdcem, pro toho se otevírá cesta z tohoto světa do světa Božího...

Střed: Místo pro spočinutí.

Kolo je jedním z největších lidských vynálezů. Obrovské kamenné kvádry pro stavbu pyramid musely být kilometry daleko dopravovány na válcích, které se neustále pod kvádry podkládaly. Pak přišlo kolo. Revoluční na něm je to, že jeho střed tvoří něco zcela nepohyblivého: osa, kolem které se kolo otáčí. Tak je možno naložit náklad, který sám nepohnutě leží, ale přesto je přepravován vpřed. Tak také život člověka potřebuje nosný, nepohyblivý střed, osu, která vše drží, ale okolo které se vše otáčí...

A právě skrze odpočinek má člověk možnost navrátit se k sobě samému, kde čeká Bůh. Čas odpočinku proto není žádným luxusem, žádným promarněním času, není útěkem od reality a od všedního života. Naopak: čas odpočinku umožňuje člověku navrátit se do všedního života posilněn a s větším elánem.

Střed života, ke kterému vše směřuje a ze kterého vše vychází: Ježíš Kristus - on je středem i osou vesmíru a každého člověka, ale i místem spočinutí...

/Se svolením převzato z magazínu ”Meine Zeit. Ein Heft der KGI für Freizei, Urlaub, Kur/

(c) 2005-2023 Farnost Žleby