Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 2. července 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý4. červencesv. Prokopa, opata
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa5. červenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby 20. výročí primice jako poděkování Bohu za dar života rodičům i všem dobrým lidem za prokázané dobro
Pátek7. července
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota8. července
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svatba Karel Vančura + Blanka Havránková
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2006
všeobecný:
Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k pochopení smyslu jejich života.
misijní:
Aby rozdílné národnostní a náboženské skupiny obyvatelstva v misijních zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních hodnotách.
národní:
Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z postav našich světců, a šli s rozhodností za tímto ideálem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Bůh vidí dopředu i za roh

Marie Svatošová

Jestli člověk opravdu nevěří na náhody a jestli skutečně plně důvěřuje Bohu, to se nepozná při akademické debatě v kavárně ani z jeho zbožných řečí kdekoliv jinde. To se pozná, až když přijde nějaká větší zkouška.

Kdo zachová klid i uprostřed největší životní bouře a cítí se v ní navzdory všemu bezpečný jako milované dítě v Boží dlani, o tom se dá říct, že obstál. Mohl by si gratulovat, ale to takový člověk obvykle neudělá, protože ví, že sílu k tomu si nedal sám, ale dostal ji od Boha. Možná si vzpomene na dobu, kdy i on ještě koketoval s náhodičkami. Jak se tehdy cítil zmítán jakýmsi anonymním osudem i při docela malém závanu větru. Dnes je vděčný za jistotu, že žádné utrpení tu není náhodou, pro nic za nic. Že se Bohu nic nevymklo z ruky.

V životě se stávají věci hodně těžké. Někdy není vidět ani na metr před sebe, člověk neví, co bude zítra, pozítří. Je zde jen současná bolest, nemoc, ztráta, nespravedlnost, zmatek. Situace naprosto nepřehledná, nepochopitelná a těžká i pro člověka Bohu oddaného. Ani on to nemá lehké. Protože dopředu nevidí, může pouze důvěřovat. Důvěřovat, že Bůh s ním má zásadně jen dobré plány. Dopředu nevidí, ale může se ohlédnout zpět a poučit se ze zkušeností. Najde ony dobré plány ve svém vlastním uplynulém životě i v životech lidí kolem sebe. Teprve při pohledu zpět bývá jasné, že nešlo o náhodu. Že ona bolavá událost byla událostí nezbytnou, bez níž by se život tohoto člověka pravděpodobně ubíral špatným směrem. Na takový bolavý zásah Prozřetelnosti ovšem může člověk v rámci své svobodné vůle reagovat různě. Může do toho kopnout, od Boha se odvrátit a třeba i ubližovat druhým. Může se naopak o to víc k Bohu přimknout. Stává se obojí.

Poctivě přiznávám, že jsem víckrát byla svědkem velké a příkladné statečnosti lidí, kteří sami sebe označovali za ateisty. Občas se s tím setkáváme v hospicích, u pacientů samotných nebo u jejich nejbližších. Velmi si jich vážím. O všech, které si zpětně vybavuji, mohu říct: „To byla osobnost.“ A uzraje-li někdo během života v osobnost, znamená to, že žil s Bohem, i když ho nedovedl nebo nechtěl pojmenovat. Kdo se důsledně řídí hlasem svědomí, řídí se hlasem Božím. To téměř vylučuje víru v náhodu – i když některé situace možná tak pojmenovával.

***

Se svolením převzato z knihy: Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

(c) 2005-2023 Farnost Žleby