Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. června 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro onemocnění duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají. Pořad nedělních bohoslužeb bude průběžně upřesněn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota1. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2006
všeobecný:
Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k pochopení smyslu jejich života.
misijní:
Aby rozdílné národnostní a náboženské skupiny obyvatelstva v misijních zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních hodnotách.
národní:
Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z postav našich světců, a šli s rozhodností za tímto ideálem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Stanovisko biskupů k časopisu Te Deum

V otázce lefebvristů biskupové na svém zasedání potvrdili, aby již dříve zveřejněné stanovisko biskupa Dominika Duky bylo prezentováno jako jednoznačný postoj České biskupské konference, a aby s ním byli v co možná největší míře seznámeni všichni věřící.
Dovoluji si upozornit, že nový časopis Te Deum (katolický dvouměsíčník) vydávaný společností AMDG s.r.o., jak konstatovala Stálá rada ČBK, se neprávem zaštiťuje podtitulem ”katolický”, protože nemá potřebný souhlas místního ordináře nebo jiné církevní autority.

Časopis svým zaměřením jednostranně a někdy i zkresleně informuje o dění v Církvi a složením redakce je blízký lefebvristickému hnutí. Nelze popřít, že některé články jsou i zajímavé, to však nevyváží celkové vyznění časopisu.
Na základě shora uvedeného není možné tento časopis šířit jako katolický a umožňovat jeho prodej v katolických prostorách (kostely, fary).

Dominik Duka OP
biskup královéhradecký

(c) 2005-2023 Farnost Žleby