Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 21. května 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a pouťní eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý23. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa24. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za P. Bratršovského
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro nemoc duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota27. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle28. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředaod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2006
všeobecný:
Aby hojnost darů Ducha sv., vylitých na církev, přispívala k růstu míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.
národní:
Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

List českých a moravských biskupů k volbám 2006

Bratři a sestry, vážení přátelé!

Žijeme v předvolební době. Všichni jsme – třeba i nedobrovolně – účastni volební kampaně v televizi a rozhlase v práci, doma v rodině. Nevyhneme se jí ani venku – velké billboardy nám vnucují svůj názor. Křesťan by neměl bezmyšlenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale má si vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle vlastního názoru a poznání, podle svého citlivého svědomí. Křesťan je náročný volič a nerozhoduje se podle toho, co který politik slibuje a jak se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co dělá a ovšem také co nedělá. Jak hájí svobodu, spravedlnost a právo, jak podporuje lidskou solidaritu.

Během minulého století zažila naše země dvě těžká období nesvobody, totiž nacistickou okupaci a komunismus. Mezi jejich oběťmi byla také katolická církev a mnoho jejích kněží a věřících. Křesťané se nemstí, ale nesmějí zapomenout. Naše církev a všichni křesťané v naší zemi nutně potřebují svobodu, nechtějí ji jen pro sebe a dovedou si jí vážit. Dnes také víme, že nejlepší zárukou svobody, včetně svobody náboženské, je demokracie, a to i když není zdaleka dokonalá. Nenechejme se proto svádět těmi, kteří svobodu a demokracii zlehčují a pomlouvají – ať už se ohánějí ideologiemi levicovými nebo pravicovými. Také tyto vzpomínky musí být důvodem, proč se máme účastnit svobodných voleb a pečlivě zvažovat, komu svůj hlas dáme.

Denně jsme účastni života celé společnosti, sledujeme politický život, projevy a činy politiků, způsob jejich jednání a chování. Vzpomeňme na volební i vládní programy stran. Vzpomeňme na stranické sliby před minulými volbami. Hovořme o tom všem se svými přáteli, s nimiž nás pojí stejné přesvědčení nebo k nimž máme důvěru. Uvědomujme si, co ze svých volebních slibů naši representanti a strany, které jsme volili, uskutečnili. Připomeňme si, jak se politici chovali ve své funkci během svého funkčního období. Vzpomeňme, jak hlasovali v parlamentě, pro jaké zákony a hodnoty, na kterých nám křesťanům tolik záleží. Naším zájmem bylo schválení smlouvy s Vatikánem a odmítnutí protiústavního zákona o církvích, který je nyní u Ústavního soudu. Vzpomeňme na hlasování o zákonech o eutanázii, registrovaném partnerství a využití lidských embryí. Kdo byli v těchto případech ti hlavní aktéři? Spolu s druhými křesťany si proto vytvářejte pravdivý názor na kandidáty, které budete volit. Je mnoho skutečností, podle kterých se můžete rozhodovat. Ať je váš výběr zodpovědný. Nenechávejte tyto úvahy až na chvíle těsně před volbami.

Pro zodpovědnou přípravu na volby si také připomeňme, na co poukazuje papež Benedikt XVI. ve svém apoštolském listě ”Bůh je láska”. Zdůrazňuje, že angažování ve veřejném životě ”je přednostně věcí laiků. Jako občané státu jsou povoláni k tomu, aby se osobně podíleli na veřejném životě.” Tyto úkoly nelze opomíjet, naléhá Svatý otec, jsou ”posláním věřících laiků” (Bůh je láska, čl. 29), a poslancům Evropského parlamentu při návštěvě ve Vatikánu připomněl, že pro křesťany existují ve veřejném životě 3 nepominutelné principy: Ochrana života, uznání rodiny a svoboda vzdělání. Nemůžeme být křesťany jen v kostele, když slavíme liturgii a když se modlíme. Evangelium, které jsme poznali a přijali, musíme svým životem a svým jednáním vnášet do společnosti, kde žijeme. To platí právě i o zodpovědném výběru kandidátů, které budeme volit. Nelze si proto pohodlně připouštět alibi: ”Já to nezměním, ‚oni‘ si to stejně udělají, jak budou chtít.” Ze třiceti procent věřících, kteří u nás žijí, je přece nemalý počet voličů a to neznamená ve volbách málo. Církev není politická strana, nehlásá žádnou politickou ideologii, potřebuje však svobodu. Na vašich hlasech záleží.

Vyprošujeme sobě i vám dar dobré volby a pevně věříme, že zvolíte dobře.

Vaši čeští a moravští biskupové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby