Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 7. května 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle7. května4. neděle velikonoční
sbírka na bohoslovce
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý9. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa10. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Pátek12. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2006
všeobecný:
Aby hojnost darů Ducha sv., vylitých na církev, přispívala k růstu míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.
národní:
Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Pastýřská výzva o důležitosti povolání ke kněžství a řeholnímu životu

Moji mladí přátelé,

druhého dubna to byl rok, kdy jsme se rozloučili s nezapomenutelným Janem Pavlem II. Byla to řada setkání, kdy jste se s ním mohli osobně setkat. Bylo to také v roce 1997 v Hradci Králové na Velkém náměstí před katedrálou. Měl vás opravdu rád a svěřoval do vašich rukou budoucnost světa i církve. Dnes se na vás obrací jeho nástupce a dlouholetý spolupracovník papež Benedikt XVI., s kterým se mnozí z vás setkali v Kolíně nad Rýnem, doslova na Rýně. V úvodu svého listu cituje slova apoštola Pavla Efezanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe všemi možnými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť kvůli němu si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění; v lásce ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.“ (Ef 1,3-5) Církev bez nových duchovních povolání kněží, řeholníků a řeholnic nemá budoucnost. Co vám tedy brání vzít na sebe odpovědnost za svět vykoupený Ježíšem Kristem, za církev, která má připravovat člověka k svobodnému, radostnému a zodpovědnému životu v této zemi, v této době. Po dlouhé době pronásledování a genocidy církve s prvními paprsky svobody přihlásili se vaši starší kolegové a kolegyně,aby přijali tuto zodpovědnou službu při budování svobodné církve ve svobodné době. Nebylo jich málo, téměř polovina ze současného počtu kněží a významná část zasvěcených žen řekli své ano Ježíši Kristu a budoucnosti církve po roce 1990. Jim také patří dík, že spolu s vámi vytvářejí mladou církev zrozenou ve svobodě. Ne vše se podařilo. Mnohé jsme ještě nedokončili, ale potřebujeme vaši pomoc. Nenechte se odradit těmi, kteří vyčerpáním či nedostatečnou zodpovědností zklamali. I pro vás platí Ježíšova slova: „Protože každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,8)

Pokud máte odvahu a zaslechnete Ježíšovo „Následuj mě“, obraťte se na svého

duchovního správce nebo v případě řeholního povolání na patřičný institut zasvěceného života a budete vítáni.

Bůh ať žehná vašemu rozhodnutí.  Váš biskup Dominik

K zamyšlení

* Kdybychom zapsali své dnešní myšlenky, byl by to pastýřský dopis? Anebo hanopis?

* Není hned bludař, kdo bloudí. Bludař svádí lidi z pravé cesty, kdežto bloudící ji hledá.

* Spaseni budou hříšníci, kteří v Krista uvěřili, nikoli svatoušci, kteří si na Krista hráli.

* Je smutné, že se lidskému humoru nedostává více lásky. Je krásné, že milující Bůh má smysl pro humor.

(Křesťanské aforismy – autor neznámý)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby