Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 26. března 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle26. března4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý28. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa29. března
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poděkování za 60 let života a Boží pomoc a ochranu do dalších let
Pátek31. března
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Špinku a jeho rodiče
Sobota1. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, bratra a zetě Josefa Kudrnu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
14:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice křest Klára Holá

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 17:30 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2006
všeobecný:
Aby vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a politická práva žen.
misijní:
Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.
národní:
Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a toleranci a ne k násilí a sobectví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

O malé cestě malé Terezie

Mým povoláním je láska

Když jsem znovu pozorně pročetl Tereziiny texty, shledal jsem, že si nikdo dostatečně nepovšiml jedné podivné věci, ačkoli je velmi nápadná. Jde o sám název rukopisu B: ”Mým povoláním je láska!” Toto tvrzení nás vyvádí z konceptu víc, než se zdá, a první podmínkou pochopení Tereziina poselství je dát se vyvést z konceptu. Pokud totiž platí, že ”Navečer tohoto života budeme zkoušeni z lásky”, nemůže být láska zvláštní povolání.

Do nebe, ani do očistce nevejde, kdo není ve stavu milosti, který nastoluje božská ctnost lásky. Kdo nemiluje, nebude spasen. Není to zvláštní povolání, ale všeobecné povolání křesťanského lidu.

A totéž by se dalo říci o cestě dětství. Kristus prohlásil: ”Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království.” Cesta dětství tedy není Tereziin vynález: je to ona těsná brána a jediná cesta spásy pro všechny věřící. Není se co divit, že tutéž nauku nacházíme u svatého Jana od Kříže. Není snad radikalismus Todo y Nada (všechno a nic) stejný jako Tereziin? Janovo ”klesal jsem níž a níž, avšak tím jsem stoupal výš a výš” shrnuje vše, co chtěla říci.

Abychom nahlédli, do jaké hlubiny nás chce Terezie uvést, musíme tedy číst rukopis B velmi pozorně. Touto hlubinou není jen všeobecný zákon lásky, ba ani neméně všeobecný zákon pokory nebo ducha dětství. I její silná intuice, že ”dokonalá láska vyhání strach”, je ještě obecným světlem křesťanské moudrosti. Není to zvláštní povolání, nestačí to k upřesnění Tereziiny cesty, ani cesty pro ty, jimž říká malé duše...

Cesta dětství by pak nebyla zvláštní cestou, ale cestou všech, která je jinými pojmy popsána ve Výstupu na horu Karmel, Temné noci, Duchovní písni a Živém plameni lásky. Z věrnosti Tereziinu poselství musím tuto interpretaci podstatně zjemnit: ambice v něm obsažené jsou totiž jiného řádu a spíše souvisejí s prorockou předtuchou Grigniona z Montfortu o apoštolech posledních časů...

Terezie sama cituje svatého Pavla: ”Je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: `Nepotřebuji tě!\' nebo zase hlava nohám: `Nepotřebuji vás!´” (1 Kor 12,20-21) Je to naprosto jasné a souhlasí s tím všichni, kdo žijí a působí v mystickém těle a druhým nezávidí jejich místo. Jenže Tereziina jedinečnost, natolik smělá, že si jí ani nevšímáme, poněvadž bychom nevěřili vlastním uším, tkví v tom, že takové rozdělení charismat a povolání jí vůbec nestačí: nesnese, že Láska jí přiděluje omezené místo v mystických i nemystických dílech církve.

Podle M.-D. Molinié

***

Se svolením převzato z knihy: „Vybírám si všechno“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
(c) 2005-2023 Farnost Žleby