Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 12. března 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle12. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý14. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa15. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Pátek17. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotných
Sobota18. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle19. března3. neděle postní
sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelého Josefa Vavřinu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2006
všeobecný:
Aby mladí lidé, hledající smysl života, byli chápáni, respektováni a obklopováni trpělivostí a láskou.
misijní:
Aby mezi misionáři v celé církvi rostla touha po vzájemném sdílení a spolupráci.
národní:
Aby se laici ve spolupráci s duchovními pastýři horlivěji podíleli na životě svých farností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dvouřádková křížová cesta

První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání Křížové cesty.

1. Soud. Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

2. Kříž. Pane, bereš na ramena kříž. Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

3. Pád. Ježíši, padáš. A vstáváš. Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

4. Marie. Ježíši, opouštíš svoji Matku. Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

5. Šimon. Šimon ti pomáhá. Dej, ať se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních.

6. Veronika. Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku. Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

7. Druhý pád. Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu. Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí zlo.

8. Ženy. I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš. I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

9. Třetí pád. Potřetí padáš a vstáváš. Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

10. Vysvlékání ze šatů. Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení. Dej, ať vždy si vzpomenu na tebe, když mě budou tupit.

11. Přibíjení. Znemožnili ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle. Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

12. Smrt. Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky. Dej, abych byl mužem oběti. Z lásky.

13. Snímání. Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti.

14. Hrob. Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ. Ježíši, dej, ať s tebou zemřeme a s tebou věčně žijem.

Amen.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby