Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 19. února 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle19. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu a Mertlíkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý21. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa22. únoraSvátek Stolce sv. Petra
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek24. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota25. února
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Jiří Železný, *1948
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. února8. neděle v mezidobí
sbírka Svatopetrský haléř
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla, rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2006
všeobecný:
Aby si mezinárodní společenství uvědomilo naléhavou povinnost zamezit obchodování s lidskou důstojností.
misijní:
Aby věřící laikové v misijních zemích poznali nutnost spolupráce v politické a sociální oblasti a více se do ní zapojili.
národní:
Aby všichni, kdo stojí v čele podniků, poctivě a odpovědně spravovali veřejný majetek.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Svatopetrský haléř – dopis českých a moravských biskupů ke sbírce

Drazí bratři a sestry,

příští týden, v neděli 26. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. V roce 2005 se při ní v České republice vybralo více než 10 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou určeny k tomu, aby  Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve a zároveň účinné pomoci rychlého finančního daru, jsme mohli sami zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých letech.

Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve.

Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat – neboť stále platí: „Kdo rychle dává, dvakrát dává!“

Dovolte nám vyjádřit také naší upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku!

Pán Bůh vám zaplať!

Vaši čeští a moravští biskupové

Tvé ruce a nohy  zpřítomnění starostlivého a pečujícího Boha

Během druhé světové války byla spojeneckými nálety doslova smetena jedna malá bavorská vesnička. Mezi ”obětmi” byl i farní kostel. Socha Krista na postranní kalvárii vedle kostela přišla o ruce i nohy. Po válce se lidé rozhodli, že kostel opraví, ale farář si vymínil, že postranní kalvárii opravovat nebudou. Na patu kříže pak pověsil tabulku, na které stojí:

”Už nemám ruce ani nohy.
Od nynějška buďte vy mýma rukama i nohama
a přinášejte úlevu a uzdravení zraněnému světu.”

My máme být jeho rukama a nohama v dnešním světě. Spoléhá na nás a posiluje nás naší vzájemnou podporou na cestě zkoušek a bolestí, které nevyhnutelně přicházejí do našich životů - ztráta někoho drahého, opuštěnost, nemoc, nezaměstnanost.

Když k druhým, kteří jsou v takových situacích, přicházíme, pomáháme jim zaslechnout Ježíšovo volání: ”Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.” V takových okamžicích je naše pomoc téměř hmatatelným zpřítomněním starostlivého a pečujícího Boha.

(James A. Feehan)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby