Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 25. prosince 2005 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle25. prosinceSlavnost Narození Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Hájka a jeho rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Středa28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Ladislav Holý, *1959
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Pátek30. prosinceSvátek Svaté rodiny
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb - rozloučení Růžena Sedlačíková, *1948
Sobota31. prosince
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Neděle1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2005
všeobecný:
Za uznání lidské důstojnosti mužů a žen, aby se chápala ve světle plánu Stvořitele.
misijní:
Za všechny lidské bytosti naší země, aby je touha po Bohu a žízeň po pravdě dovedly k Pánu.
národní:
Za větší odvahu a otevřenost mladých lidí k uzavíráni manželství a k přijetí dětí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vánoční pozdrav biskupů

Milí přátelé, kteří jste přišli oslavit v našich chrámech Narození Ježíše Krista,

sestry a bratři v Kristu, spolu s Otcem biskupem Josefem a arcibiskupem Karlem, s našimi kněžími, jáhny  a katechety, jako i s diecézní katolickou charitou, chceme vám popřát radostné a požehnané vánoční svátky. O těchto Vánocích si připomínáme jubileum našeho katedrálního zpěvníku Franusova Hradeckého kancionálu, z kterého již po pět století zpíváme vánoční píseň

Narodil se Kristus Pán.

Kéž slova této české vánoční písně prozáří vánoční atmosféru vašich rodin a ujistí každého, že není sám, protože v Dítěti, které se nám narodilo, je Bůh s námi.

Kristu vaši biskupové

• Dominik, • Josef, • Karel

A vědí to vůbec lidé?

Zvířecí sněm o Vánočních svátcích

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: ”Co pro tebe znamenají Vánoce?”

Veverka odpověděla: ”Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.”

Liška se připojila se svou představou: ”Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. ”Do řeči se jim vložil medvěd: ”Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!”

Slyšet se dala také straka: ”Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. ”Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: ”Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!”

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: ”Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?” Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: ”A vědí to vůbec lidé?”

(Bruno Ferrero)

z knihy ”Vánoční příběhy pro potěchu duše”, vydal:  Portál

------------------------------------

Poslyš, ó křesťane, věci neslýchané, jenž tobě zvěstují, nebešťané, přečistí duchové, ti rychlí poslové, anjelové:

že Bůh nestvořený z lásky nevymluvný ráčil se vtěliti, z Panny naroditi zde na zemi, za nás zaplatiti, dosti učiniti, zatracený.

(Fridrich Bridel)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby