Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 18. prosince 2005 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Za Annu Adamovou, rodinu Ceisovu, Skálovu, manžele Kunáškovy a Dandovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí19. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční koncert žáků ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi
Sobota24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů do 14:30 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice vánoční eucharistická oběťVigilie Narození Páně
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Okřesanečnedělepo mši svaté
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2005
všeobecný:
Za uznání lidské důstojnosti mužů a žen, aby se chápala ve světle plánu Stvořitele.
misijní:
Za všechny lidské bytosti naší země, aby je touha po Bohu a žízeň po pravdě dovedly k Pánu.
národní:
Za větší odvahu a otevřenost mladých lidí k uzavíráni manželství a k přijetí dětí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nereálná idylická představa Vánoc

Mnozí očekávají ´vánoční pohodu´

Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému hloupému byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila.

Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak dopadne cesta do Betléma, zda se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, pokud by se dítě narodilo cestou. I kdyby měli ledacos s sebou, byli tehdejší poutníci odkázáni v nejběžnějších potře-bách na pomoc neznámých lidí. Velkým problémem muselo být i sehnat dostatek teplé vody na koupel novorozence. A pak ten neklid kolem děťátka, sběh lidí. A další cesta, která nevedla domů, ale do ciziny…  Jen blázen mohl by toto nazvat idylou. Bylo to obrovské lidské a zároveň i Boží drama.

Vánoce promlouvají různě. Tak, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám obraz Vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách těžkých, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, když rodina žije harmonicky, jinak když není úplná… Vždy k nám ale vánoční obraz mluví. Proto je třeba se do něho podívat, ano, vždy se postavit před tuto velkou Boží zvěst.

Vánoce jsou vždycky nové, vždy mluví k našemu životu. Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme hloupé představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský žal. To vše se ovšem stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského příběhu Svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

(Zpracováno podle publikace P. Piťhy: ”Vánoce”, kterou v edici ”Chvilka klidu” vydal Comdes.cz)

 

Vážení a milí bývalí farníci,

chci Vám všem osobně popřát pokojné a radostné prožití svátků Narození našeho Pána a Boží ochranu a požehnání v roce 2006.

Děkuji Vám za Vaše modlitby a za vše, co jste pro mne udělali.

P. Vít Horák

K tomuto přání se připojuji a děkuji všem za dosavadní pomoc a podporu.

P. Josef Pikhart

(c) 2005-2023 Farnost Žleby