Farnost Žleby
Dnes: 1. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 11. prosince 2005 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý13. prosincesv. Lucie
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa14. prosincesv. Jana od Kříže
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek16. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Fantu a jeho rodiče
Sobota17. prosince
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Odpoledne koncert
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Za Annu Adamovou, rodinu Ceisovu, Skálovu, manžele Kunáškovy a Dandovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřicenedělepo mši svaté
Potěhyúterýod 15:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:00 hod.
Okřesanečnedělepo mši svaté

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2005
všeobecný:
Za uznání lidské důstojnosti mužů a žen, aby se chápala ve světle plánu Stvořitele.
misijní:
Za všechny lidské bytosti naší země, aby je touha po Bohu a žízeň po pravdě dovedly k Pánu.
národní:
Za větší odvahu a otevřenost mladých lidí k uzavíráni manželství a k přijetí dětí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vánoční koncert

ZUŠ J. L. Dusíka Vás zve na Vánoční koncert, který se koná 19. prosince v kostele Narození Panny Marie ve Žlebech.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby