Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 22. září 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
Středa25. září
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek27. zářísv. Vincence z Paula
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. záříSlavnost Sv. Václava
10:00 hod. kostel sv. Václava Horky POUTNÍ za táty Václava a Josefa
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2019
všeobecný:
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
misijní:
národní:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby