Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 16. června 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ za osadníky - Spolek zve celou farnost
Středa19. června
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek21. červnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice POUTNÍ za za rodinu Daňkovu a Moravečkovu - Spolek zve celou farnost

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2019
všeobecný:
misijní:
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
národní:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby