Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 26. května 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle26. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku, jejich rodiče, sourozence a zetě Josefa s májovou pobožností
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májovou pobožností (P. Minář)
Středa29. května
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Věru Hruškovou s májovou pobožností
Pátek31. květnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Menouškovu
Sobota1. červnasv. Justina
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle2. červnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2019
všeobecný:
misijní:
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
národní:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby