Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. ledna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Pondělí28. lednasv. Tomáše Akvinského
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Pohřeb Marie Volencová, *1938 (Mgr. Bohuslav Stařík)
Středa30. ledna
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 5
Pátek1. února
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 6
Sobota2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. února4. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2019
všeobecný:
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
misijní:
národní:
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby