Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 1. července 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2018
všeobecný:
Za setkání papeže Františka s představiteli církví a křesťanských společenství Blízkého východu v Bari a za mír na Blízkém východě – aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byli obdárováni pokojem a mírem.
misijní:
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
národní:
Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby