Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 26. listopadu 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rod Bohdaneckých z Hodkova
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí27. listopadu
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Krista Vltavská r. Hrbolková, *1930 (Mgr. Havlíček)
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle3. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2017
všeobecný:
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
misijní:
Za obyvatele Hondurasu - modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.
národní:
Za vytrvalost v modlitbě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby