Farnost Žleby
Dnes: Svátek Uvedení Páně do chrámu, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 20. listopadu 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
Středa23. listopaduSlavnost sv. Klementa I.
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a přátele
Pátek25. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děti a mládež
Sobota26. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za biskupy a kněze zvláště staré a nemocné
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle27. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT Latinsko-americká hudba - Taymit - zpěv (Kuba), Stefano - piano (Brazílie) s výstavou betlémů a vánočních ozdob

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2016
všeobecný:
Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními.
misijní:
Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
národní:
Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby