Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 2. října 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. října27. neděle v mezidobí
Modlitba sv. růžence Potěhy, Bratčice, Horky, Licoměřice 30 minut před bohoslužbou
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za úspěšnou operaci
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, syna Vácslava snachu Marii
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa5. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran
Pátek7. říjnaPanny Marie Růžencové
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Josef Šedivý, *1947
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Benešovu
Sobota8. října
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnost posvěcení chrámu
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za příbuzné z obou stran
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. října28. neděle v mezidobí
Modlitba sv. růžence Potěhy, Bratčice, Horky, Licoměřice 30 minut před bohoslužbou
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl + křest Martin Josef Stolín a Matěj Martin Ulrych
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška, Václava Semeráda a jejich rodiče

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2016
všeobecný:
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
národní:
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby