Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 21. února 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle21. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celorocní přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí22. únoraSvátek Stolce sv. Petra
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Helenu a Jana Murgašovy, oboje rodiče a sourozence (P. Mokrý)
Úterý23. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele ronovské i míčovské farnosti (P. Pikhart)
Středa24. února
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a mír v národech a na celém světě (P. Mokrý)
Čtvrtek25. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Michalců, Václava Pazderu a manželku Růženu (P. Mokrý)
Pátek26. února
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Miroslava Kozelku (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu z Napajedel
Sobota27. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Ing. Jana Veselku
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Márii Beniovou (P. Mokrý)
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle28. února3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za + rodinu Kloučkovu a Jáhnovu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Hudíka a celý rod

>>Svátost smíření:Ronov nad D.pátekod 14:00 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2016
všeobecný:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
misijní:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
národní:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby