Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. prosince 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle20. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 21.12. do 23.12.2015 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Horky, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 15:00 do 16:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Pátek25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Vánoční eucharistická oběť
Sobota26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živou a zemřelou rodinu Vévodovu
Neděle27. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Mrkvičkovu, Moravečkovu, Havránkovu a Hazukovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční koncert Petra Mináře

>>Svátost smíření:Okřesanečneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2015
všeobecný:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
misijní:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
národní:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby